is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 8, 1934-1935, no 1, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERFSTWANDELING

Ie houdt niet van die „vieze” paddenstoelen?

Jlk wel!. . . . Bekijk ze heel aandachtig één voor één.

Dan zal je er vast wel anders voor gaan voelen.

Kom! dwaal eens mee, dwars door de bosschen heen.

Gedrenkt werd bosch en hei door najaarsregenvlagen.

Toen kwam Octoberzon met milde koesteringen

En ’t bosch in herfsttooi is nu binnen enk’le dagen

Bezet met honderdduizend van die mooie dingen.

Kijk daar! De restjes van een melkblank porceleintje. . . .

Het steeltje enkel nog. ... en zie: ’t is aangegeten,

Daar staan geprent de beitels van een knagelijntje. . . .

\''ast heeft een kleine boschmuis hier rechtop gezeten.

Die hield het blanke paddenstoeltje in zijn teere handjes

En schaafde witte spaantjes vleesch met vlijmend scherpe tandjes.

Daar zie je, als zoo vaak, de aangeknaagde steel en hoed

Van t brood der eekhoorns, een van die boleten.

Zoo n buikige dikke Moeke net, die breed gewichtig doet.

En door de rosse pluimstaart steeds met graagte wordt gegeten.

Ken je de knotsboleet? De steel oranjerood,

De hoed van onderen een roode gummispons vol bloed ....

Dat is een booze vijand, wien hem eet dreigt dood.

Satansboleet!. . . . vergif, dat huiv’ren doet. . . .

Maar toch weer, net als nog een paar boleten.

Die minder deugd’lijk zij,n geacht om op te eten.

Verbergen juist die minderen: Het schoone wonder!

Hun bleeke vleesch verft, doorgesneên of stukgesmeten,

Pauwblauw, felrood of purper zich. Ze gaan in kleuren onder. .

La fleur du mal! Dat s anders als de bruine ringboleten.

Die op gekraagden steel stil staan te suffen, brave stakkers.

En met hun plompe halve bollen nauw te sterven weten....

Net papbeschuiten, dik en rond, van onze boerenbakkers!

Ginds staat een stink2wam. ... ai! fi donc! dat’s een samin

Een luchtje. . . . foei dan toch! Die knaap riekt ongezond.

En hoe ongemanierd I. . . . Die bleeke libertin

Steekt vies zijn vooze phallus zoomaar uit den grond ....

Neen! dan dat kleine zwammetje daarnaast! die amethist.

Dat lijkt nu net een halve ballerine. . . .

Een beentje, slank en blank, dessous van wit batist.

Het paarsche rokje en pirouette. ... ah! mais elle est divine!. .. .