is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 2, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beeldpaedagogiek gaat van het feit uit, dat een duidelijk, eenvoudig beeld sneller en makkelijker begrijpelijk is, dan een met dit beeld overeenkomende tekst. Weliswaar kan men met behulp der beeldentaal Isotype niet zoo vele en zulke samengestelde zaken uitdrukken als met behulp der woordtaal of met behulp van een logische symboliek, doch een afbeelding wordt snel door het geheugen opgenomen, in het bijzonder door meer visueel aangelegde menschen, waarvan het aantal groot is. De beeldpaedagogiek gaat van de grondstelling uit: Hetgeen men met een beeld kan aamtoonen moet men niet met woorden zeggen. Een goed Isotype-beeld vertolkt bij den eersten aanblik het voornaamste, bij den tweeden het daaropvolgend belangrijke, bij den derden doet het de details kennen, en als het bij de vierde beschouwing nog iets te toonen heeft dan is het geen goed Isotype-beeld.

Weglaten behoort tot het wezen van alle paedagogiek, niet alleen tot dat der beeld-paedagogiek en wie op de beste wijze weglaten kan, is de beste leermeester. Inderdaad, de beslissing over wat weggelaten moet worden kan men niet automatisch nemen. Hierbij moet veel tegenover elkaar afgewogen worden. Men kan cijferreeksen niet zonder meer in beeldreeksen veranderen door eenvoudige toepassing van de grondwet: Een grootere hoeveelheid voorwerpen wordt weergegeven door een grooter aantal teekens. Men moet een keuze doen. Deze bijzondere paedagogische werkzaamheid, die ook noodig is bij het vervaardigen van technische of biologische afbeeldingen ~transformatie” is een eerste vereischte voor de beeldstatistiek. Voor de afzonderlijke zaken waarvan de hoeveelheid moet

HOUTSNEDE VAN GERT ARNT2