is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 3, 15-09-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel – wanneer een zeer sterk aan Vlaanderen gebonden geest in Tiroi helandl en daar aan het schilderen raakt. De werken, die hij daar vervaardigde- hehhen een zeer sj)eciaal karakter en hehhen zeer de aandacht getrokken, toen zij in Hrngge werden tentoongesteld.

Alhert (Voetbals werd in 1883 te Brugge geboren, als zoon van den schilder en musicus Edouard Goethals. De vroeg gestorven begaafde schilder Charles Goethals was zijn neef. Hij is een leerling van Van Hove. Richir en Delville. Als een gevolg van huiselijke omstandigheden moest hij het schilderen gedurende tal van jaren opgeven. Hij ging in den handel, tot hij op lateren leeftijd in contact kwam met een Argentijnsch schilder, die den stoot gaf tot zijn verdere ontwikkeling. Mercurius moest het afleggen. Alhert Goethals exposeerde, behalve in België, o.a. in Londen en Chicago.