is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 2, 15-02-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tegenstelling tot deze twee is S. L. Scliwartz lang niet naar zijn beteekeiiis vertegenwoordigd. Er zijn van hem veel sterkere werken bekend. Niettemin is het kleine doekje (nr. 101) een boeiend schilderijtje en een typisch voorbeeld van wat de Bergsche school in den aanvaug iiastreefde. Aan het werk van Max van Dam zien wij heel goed, dat zijn geboortejaar in de eerste jaren van de 20ste eeuw ligt. De bewegelijkheid van de fauves heeft op hem groote invloed uitgeoefend. Zijn werken zijn met een vaste, maar toch zeer speelsche hand gedaan. Zeer fraai is de „Fransche (?) begraafplaats” (nr. 4), gespannen en direct geschilderd.

Aan de andere zijde van de zaal vinden wij het werk van M. van Kaalte. Hier een gedragen, meer Hollandsch impressionisme, dat als een voortzetting van Isaac Israëls kan worden gezien, b.v. een figurengroep en een Anisterdamsch stadsgezicht.

Van Felix Hess, de geestige teekenaar van „Het Kladschrift van Jantje”, waarmee hij jarenlang de

lezers van ..De Groene” vermaakte, zijn een aantal portretten aanwezig, die dezen kunstenaar van een anderen kant laten zien.

.Damesportret In geel

Marianne Franken

pßokin bij het Spui'

M. J. van Raalte