is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 12, 15-12-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£en ópeclufe Opdracht.... Kunt U ons gerust toevertrouwen ! BIJ ELK JUBILEUM ’t zij zaken-, familie- of klooster-, ontwerpen wij voor U een toepasselijk huldeblijk. EEN STAP VAN ARTISTEN en GLAZENIERS garandeeren U een artistiekverantwoord en origineel ontwerp, hetwelk in onze goedgeoutilleerde ateliers subliem kan worden uitgevoerd. ONZE SPECIALITEITEN gebrandschilderd ~Delft-blauw-glas”, glas-mozaiek, alsmede opaline- en tegelbrandschilderwerk, lenen zich bij uitstek voor vervaardiging van exclusieve herdenkingstableaux enz. VRAAGT ONS ADVIES bij inrichting van moderne interieurs, restaurants, bars, enz. Wij hebben steeds nieuwe ideeën en bereiken daarmede vaak verrassende resultaten. WOLKING’S KUNS INI J VERHEIDSATELIERS AMSTERDA M-€.

Zoekt U een bepaalde kast, een stel Delftse borden, een goedlopende klok, oud eikenhout voor betimmeringen ? ★ Wij hebben ons gespecialiseerd in het vrijblijvend uitvoeren van opdrachten op elk gebied. ★ Zeer redelijke prijzen Verzending door het ge- Antiek j^nd. ÜTen W. M. LAMERS vertrouwens- Oude Delft 135, tel. 1773 kwestie. DELFT.

1.1. im (oube AANKOOP VERKOOP RUIL ORANJELAAN 67, RIJSWIJK Z.-H