is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 8, 23-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden Januari 1916 en 1915

i) Sinds I Mei. 2) In expl. gedeelte Roermond-St.-Odiliënberg. 3) Sinds Juli.

Aantal Personenv ervoer. c )pbrengst van vervoer van Opbrengst Totaal der S-o ï Sedert Totaal der opbrengst 1 Janu ari. Opbr. _ T ilometers Bagage, Goederen en Legende Dieren. NAMEN DER MAATSCHAPPIJE^N. e in xploitatie. Aantal. Opbrengst. Diversen. opbrengsten. -§.«•5 0. Q,.- en. dagkil Betuwsche Stoomtr, Mij. 1916 56.55 56.55 4737- 4276 – 2663 – 1819- 1.53- 118 – 7553 6213 – – 4 3 3 5 1 5 7553 – 6213 – 4 3 3 5 1 5 Dedeinsv. St.-Tr.-MÜ. ... 1916 \ – Eerste Dr. St.-Tr.w.-Mij. 1916 1915 60 60 15682 3681 6 73 2396 3 35 55119 0 6629 9 55448 1 16 3 0 6 6629 9 5544 8 1 16 – – Eerste Ned. El. Trw. \i9io – – – Lijnen: Ceintuurb. 6“/iqis r – Haarlem—Bloemend. _ Electr. Spw.-Mij. Lijn: 1916 Arast.—Haarl.—Zandv. )1915 Geldersch Overijselscbe U 916 _ – .32,8 16931.' 1456 . 8206 . 6014; >3 V ) 40581 3248 53 50 1111 ■- 1045 H >9 10 6863 15 57.50 51 6 *5 . Stoomtram-M-iJ. ƒ1915 Geld. St.-Tr.w.-MÜ. 1916 1915 32,8 48 48 55468 37866 )63 15 5876 5788 55 536 ]o44|. 797 1 )16 )8 15127 43 12600 566 1514,50 12435.5 LQi) >2l) 10 8 = 12“ 14 Ge’id.Westf. St.-Mfl. ... 19161 1 – – ” ••• 1915 Gemeentetram Amsterd. 1916 1915 Gem.electr. tram Arnhem 1916 Gemeentetram Groningen 1916 1915 Gemeentetram Utrecht.. 1916 1915 Gooische Stoomtram ... 1916 ••• 1915 Haaarscho Tramw.Mij.... 1916 1915 52,8 51.7 17.55 17.55 9,Ó75 7,446 16,25 13.8 39 67,074 65,187 10426323 8451049 2834721 239168 317291 211901 595838 492770 3544062 3061245 443175 364436 22192 19220 16517 107.54 32501 27405 214795 185508 79 785 16 75 375 375 725 35 296 295 200 200 3,35 104 303 484 1227 1484 05 50 75 39 723 443175 79 364436 783 22392 26 19420 75 16852 876 10858 425 32805 225 27890 10 16656 37 15084 23 216022 686 18699302 270 227 41 35 58 47 65 64 103 92 75 39 16 396 24 31 12 96 893 53‘ 22392 19420 16852 10868 32805 27890 216022 186993 26 75 875 426 226 10 686 02 41 35 58 47 65 ■ 64 103 92 16 ' 696 24 31 12 96 ft93 531' Holl. Bnnrtspoorwegen 1916 1915 Ho’ll. IJz. Sp. Mij 1916 _ . .. 1915 1 Mij. tot Expl. van S.S. 1916 _ ~ >• J> n f) Maas. Buurtspoorwegen Nijmegen—Venlo 1915 1916 1915 63.5 63.5 7502 5187 16 83 2856 1937 38 21 547 532 60 63 10906 7657 14 67 5 3 530 89 10906 7657 14 67 b 3 53''! 89 Neder!. Tramweg-Mij.... 1916 1 1 1915 1 N.-Biab. Duit. Spw..Mij. 1916 1 1915 1 38-1 N.V. Centr. Limhurgsche Spoorw. (stoomtram w.- 1916 17,5 14937 2129 31 542 43 249 42 2921 16 5 38| 2921 16 b Mij.) Lijn: Roermond-1915 21 30C 253 H 2156t 09 51 SB4 22 79 5 06 11 852 127 C 90 06' 31 533 26917 23558 21 2 86| 565 2 86| Lijn Boermond-Vlodrop N. Z.-Holl. Tram-Maatii. Liin: Leiden-Katw.- (1916 G 915 1916 n Qin 6,- 18.8 18,8 4932 21 74£ 71£ 306 21 46 4C 19 )42 2691? 23558 .366 21 4f 4( >l9 )42 Noordwijk ' Liin: Haarl.—Leiden \1916 .. /1915 28,- 28,- 1 5.1 '38,7 38,7 4.6 4.6 1067( 8791 873( 687( 576t 575] 56 56, 126 01 ton 1317 1001 5 47 525 407 391 24' 37 5 09 ? 15 12395 10192 8978 IQ6 626 05 1^ 11 5( t2B 74 79 12.39.' 1019 i 1 8978 105 626 3 05 1^ 11 5( 28 74 79 Stadslijn Haarlem fy ” Lijn: Haarlem-Alkmaar >» Nijmeegsche Trw .-Mij. 1916 1915 1916 1915 1916 1915 3 93 '9B l 77 5375 3686 90' 70, 3' 4 7 006 346 199 7 60 1 ( 201 51 1. ! .50 549 )90 ) 77 687 S 6877 5987 6H 611 43 47= 61 )13 28 4; 1 3 51 773 3 65 132 129 687! 687' 691 61( 61 43 7476 7 016 3 135 285 1 5 51 7 73 3 65 132 7 29 Oester Stoomtram-MÜ ... 1916 _| " _ _ ft ff ' Rotterd. Electr.Tramw. Maatschappij-1915 \l9ie ƒ1915 ,3800165 3277510 1 21460 18464 1 44|r 1 ,58f ;F 214601 184641 44 l 58 i 3 4 141057 124666 6 75P Ü46f ) – ) – Rotterd. Tramweg-Mi)_ 19K: _ . – – “ Schielandsche Trw.-M'i. 1915 \l9lt 3 4.371 , 4,371 23232 19713 1 212 177 2 30 530 4 4 495 6 96 216 182 725 220 216 182 7 25 2 20 Lijn Rott.-Hillegersb. ƒl9l. 1 1