is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 8, 23-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. „GIPS’ Houthandel” I DORDRECHT. I Lcverins van bereide en onbereide DWARSLIGGERS voor alle doeleinden I ., TELEGRAAF- en LEIDINGPALEN 1 t> M »» ” ” i Export over de geheele wereld. | N.V. „GIPS’ Houtbcrciding” DORDRECHT. j Bereiding volgens diverse systemen. 1 Opslagplaatsen aan diep vaarwater langs Maas en Mallegat J

J. ROSÉ & Co., Priiisengraclit No. 7(J2, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegnuii-.Vdres „ROSEL.VK”. – Lieber’s Code Fsed. – :107.. Verfwaren, Hollaiidsche en Engelsclie I-^ken. fi“n – en VERVEN^^^^^^^^^^^^^__ Hootd-D.pol der r«° <»<» Scl.un.»«l.cr.ch« Fabrtl..

SSiTE:i\/OPE:X_MSf l In STAAL en KOPER, CACHETTEN voor Spoorweg-Maatschappijen, Handel, Nijverheid en Industrie. WERKPLATEN, NAAMPLATEN, ENZ. Firma BAUMANN & KMAUBER

■ "spEcÏ'al’e koper- en BBONSGIETERIJ DRAAIERIJ – .BANKWERKERIJ Metaalslijperij –

Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens SZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE P® AMSTERDAM ® Heerengr. 587. Beste Constructie.

I Creosoteeren I Kyanisecren I levering van alle tegen bederf I bereide houtwaren. I Dwarsliggers. Wisselhout. Tele-I phoonpalen. Bezaagd hout enz. I VAN SWAAY & Co. I Telephoon 194. DEN BOSCH.

Fabriek tot Houfbcrciding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtberelding Feijenoord. Telefoon: No. 3332. CREOSOTEEREN nWA°R“sUG&RS GedeeltelijkCreo.oteere„ van Palen ™lgena de gewone voorschriften KUANISEEREN CREOSOTEEREN BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout volgens het

NÏJGÏI & VAN DITMAR ROTTERDAM