is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 1, 03-01-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. Telephoon 8077. Verf waren, Hollandsclie en Engelsclie l^akken. Eenigste verkooper* voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der van de Schumachersche Fabrik.

OEBR. HIMMELSBACH FREIBÜRG i.B. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS I voor Spoor- en Tramwegen I 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen in Binnen- en Buitenland Opgericht 1846.

V ertegen woordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrijtuigen, met of zonder initialen en figuren. J. & A. LE POOLE, Leiden.

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK WIEN WENDE ZICH TOT Nijgt) & Van Ditmar’s BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WIJNHAVEN 111 —I 13 ROTTERDAIVI TELEFOON NO. 7841-42-43

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Achtste druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2.25, geb. f 2.60 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

Abonneert U op de Rotterdamsche Beurscourant. Per kwartaal f 1,25. Franco per post f 1,40.

N.V. Fabriek lof Houtbereiding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon; No. 3332. CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen CRloSOTErßÊN™”"''’"'*'" KUANISEEREN volgens het Rüp in g-systeem BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout

NI.JGH & VAN DITMAR ROTTERDAM.