is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 44, 30-10-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. l H. VIN VUfiHT's WEE6WEBKTUieFIBRIEK WARMOESSTRAAT 52 AMSTERDAM Snelwegers zonder gewichten „RAPIDE” worden door ons gefabriceerd van 50 tot 10.000 K.G. Steunt de Nederlandsclie Industrie.

Naaml Venn. Fabriek voor Wegenbouw Uzerconstructle en Brandweermaterleel vlh J. GEESINK & ZONEN, HOLLAND (Weesp) Brief- en Telegram-Adres: GEESINK ZONEN, WEESP intercommunaal-Telefoon No. 18. Vervaardigt als Specialiteit Mechanische vrijstaande WABENLADDERS.

I LINDENKAMP's METAAL POETSCRÊME. AMSTERDAm. TEL. Z. 5977. SCHAPENBURCERPAD 90.

Eerste Nederlandsclie Witmetaalfabriek CROESE, ULBRICH & Co. – AMSTERDAM

Hoogte Kadijk 145 – Telefoon Centrum 339

Abonneert U op Wereldkroniek of De Week.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & C!I. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234. I*

NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM