is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 18, 30-04-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. VERNIS- EN VERFWARENFABRIEK v/h. J. WAGEMAKERS & ZONEN BREDA. Ogericht 1848. Directie: T. & M. UFKES, TEOLIN-JAPANLAK voor binnen en buiten afschilderwerk aan Tram- en ! opoorrijtuigen, Locomotieven en Gebouwen TEOLIN RADIATORENVERF voor het bewerken van warm wordende 1 machinedeelen. in alle soorten: als Body, Stellak, Platting, Slijplak Binnencopal, Bmtencopal, enz. “ DROGE VERFWAREN, alle soorten en kleuren, in betrouwbare qualiteiten Rijtuigplamuur, Stopverf, Olieplamuur, Vernis-Afbijter, enz, enz!

J. ROSÉ Si Co., Prinsengracht JVo. 762, Amsterdani- Opgericlil 1881. Tefegram-Adres „ROSELAK”. – Lieber’s Code Used. – Telephoon 3077. VerfM jtreji, Hol]aiidBcJie en Siigelatdie liakken. Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën. Beleië treheel J aVo'mOBIEE-, VrAm'' “ Hoofd-Depot der Kiuiwtpiiiiiiwteeii van de 8< lniiiiacberNclie Fabrik.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & CU DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ». Telefoon No. 234.

Naaml Venn Fabriek voor Wagenbouw IJzerconstructle en Braodweermaterieei vlh J. GEESINK & ZONEN, HOLLAND (Weesp) Brief- en Telegram-Adres: GEESINK ZONEN, WEESP Inlercommunaal-Telefoon No. 18. Vervaardigt als Specialiteit Mechanische vrijstaande WABENLIDDEIS. :niiiï 1 uimiFPi:i, u mf. Leveren voor Spoor- en Tramwaggona TRIJP, gordijnen, zonder en MonogTram. Uatd* kwaliteiten. Faete kleuren.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK „BREDA” v/h. BACKER & RUEB beveelt zich aan voor levering en algeheele reparatie van STOOMTRAM-LOCOMOTIEVEN.