is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 37, 10-09-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIËN. DU CROO & BRAUNS Belasten zich met het repareeren van Trammateriaal, speciaal Locomotieven. Vakkundige behandeling. I VERKOOPBUREAU: Valkenweg 1, Amsterdam. Tel. N. 3868 en C. 2345

Debet. WINST- EN VERLIESREKENING per 31 December 1918. Credit. y 19-735.'8* 47944.63 4-412,75' 11.072,68 6.708,57 936,48' 3-583.02“ 2.000,— Per Saldo P° / 440,226 53-836.52' 39-075.21 1.577,40 2.426,76 8.792,62 1-734.17' 1-345,27 606,99 T rarfiß Personenvervoer Goederenvervoer J} Werkplaats Abonnementen Postvervoer f? Onriprhmir] pn Gehonvven Militairvervoer 3J Interestrekening Buitensrewone ontvangsten ’ Aflossing 5 pCt. obligatieleening 1906. Pachtsommen overhoeken 33 13.441.846 Huishuren 33 Totaal f 109.835,176 Totaal....’ f 109.835,176

Debet. BALANS per 31 December 1918. Credit. Aan Waarborgfonds Provincie Zeeland / I 1.000,— Per Aandeelenkapitaal / 250.000,— Waarborgfonds bij het Kijk 1.024,19 4 pCt. Obligatielecning 1904 I T 1.000,— Terreinen I c:q.cc6 01 Renteloos voorschot van het Rijk 2i.‘t.aj.6.1 =;6 Tramweg- en kunstwerken 442.468,15 5 pCt. Obligatielecning 1906 76.000,— Gebouwen 107.169,23 s ~ ~ 1018 15.000, Te bet. Coupons 4 pCt. Oblig.leening 1904 Locomotieven >) 49.808,34 >) 2.240, ■ Rijtuigen en Wagens 87.440,85 n » » 5 '906 1.591,666 Telefoon >) 8.798,96 i) yy y yy 5 yy yy 375 Vast Materieel 26.422,26 }■> Reserve voor onteigende perceelen van Meubilair 1.22*i,J.Q onbekende eigenaren 584-65 Debiteuren 6.023,46 Reserve voor grond- en Polderlasten Kassa '?8o, 12^ IQOS en iQOÓ 470,01® Map’azijn en Werken 2.?=;0, 18® Waarborgsommen abonnementen 20.— Kantoorbehoeften 824,996 Borgstelling personeel 700.— Magazijn 16.641,886 Crediteuren 't.QSS.7B Effecten van de Vernieuwingsfondsen ... 114.946,75 Associatie Cassa 6,61 Effecten van het Pensioenfonds I 1.46'^,7S Van Ranzow's Bank 2110,80 Onderzoek uitbreiding lijn 707>5« Subsidiën 5.851,11 f) Vernieuwingsfonds Weg en Werken 87.816,22 Vernieuwingsfonds Rollend Materieel.... 38.226,65 )•> Onafgehaalde Dividenden 782,50 )) Afschrijvingsrekening van afgeloste 4 pCt. Obligatiën 139.000, jy Afschrijvingsrekening van afgeloste 5 pCt. Obligatiën 24.000, Buitengewoon Vernieuwingsfonds 3.516,086 Pensioenfonds 17-237-52 Reservefonds 277,886 yy Aflossingsrekening renteloos voorschot van het Rijk y' 4-553-84“ >) L A. Zip & van Teylingen yy 3.928,876 n Uitgelote 4 pCt. Obligatiën yy 1.000,— yy y< 1.000, yy Winst- en Verliesrek. voor het saldo y"> 13.441,84' Totaal f 1.048.251,21 Totaal f 1.048.251,21