is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 44, 29-10-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s VOORRADIGE DWARSLIGGERS by N.V. Gips’ HoutKandel, Dordrecht Dadeiyk leverbaar. Platte grenen liggers, zwaar 15 x 25 c.M. x 2,70 14 X 23 „X 2,50 „ „ „ „ I2è X 25 .. X 2,70 n M 11 )) )) )) >) 2,10 j) n tl II I' )! II X 2,00 II II II II X 23 ~ X 2, ji II II II II II II X 1,80 „ „ „ „ liè X 23 ~ X 2, .. II II II II II X 1,80 Halfronde „ ~ izi x 25 „X 2,40 M II II II II II X 2, Platte beuken ~ „ 14 X 24 ~ X 2,60 13 X 20 „X 2,40 ~ „ „ „ IlèX 22 „ X 1,80 , ' .i! ' Eiken „ „ 11 x 22 „ x 1,90 II II II II II II X 1,80 Onbereid of Gecreosoteerd op nader overeen te komen voorwaarden, volgens alle systemen. N.V. GIPS’ HOUTHANDEL, DORDRECHT. L

Telefoon 103 Tel.-Adr.: GOMFABRIEK

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen: Pakkingen van Asbest, Mereliet en Katoen voor Slik- en Mandeksels, Zuigerstangen, Zuigerveeren.

WERKSPOOR Amsterdam-Utrecht

Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”

100 Heter draagbaar spoor 70 c.M. breed met een Wissel en 4 platte Lorries te koop gevraagd. Brieven onder No J 229 Bureau van dit Blad.

NITGH & VAN DITMAR. ROTTERDAM