is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 45, 10-11-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende het tweede kwartaal 1920 en 1919

Seiiert 1 Januari. Aantal kilometers Personenvervoer. Opbrengst van vervoer van Bagage, Goederen en Levende Dieren. Opbrengst van Totaal der £ S Totaal Opbr. NAMEN DER MAATSCHAEFUEN. Diversen opbrengsten. a O der per exploitatie. Aantal. Opbrengst. opbrengst en. dag kil Betuwsche Stoomtr.-Mij. 1920 1919 37 37 15888 15767 11795 10533 1142 345 – 28825 26645 8 5 18 55169 48480 8 4 74 Dedemsv. St.-Tr.-Mö_ ... 1920 ■ _ 1919 • _ – Eerste Dr. Sl .-Tr. w.-Mij. 1920 . 1919 _ Eerste J'led. B). 'i'rw. Mij 11920 ' Lijnen: Ceintnurb. en '1919 Haarlem—Bloemend. Electr. Spw.-Mij. Lijn: U 920 ■ __ Amst.-Haarl.-Zandv. . 11919 / Geldersch Overijselsche 11920 Stoomtram-Mij 11919 • – Geld. St.-Tr.w.-MÖ 1920 tJ ** 1919 Geld.Westf. St.-Mii_ 1920 „ „ „ – 1919 Gemeentetram Amsterd.l92o 1919 54,2 54,0 31225028 32333209 3051442 2188979 88 56i 3051442 2188979 88 56i 618 449 68 48 5987448 4172949 29 82| 695 431 85 85 Gem.electr. tram Arnhem 1920 f} ** Gemeentetram Groningen »» » ' Gem.tram Sloten (N.-H.^ 1919 1920 1919 1920 1919 9.075 9.075 5 5 1075879 1041865 58257 599U8 100590 69622 10781 . 9604 55 45 ö-)i O" 2 90 133 30 20 751 845 474 324 14^ 76é 01 98 101341 70468 11389 9878 69i 13-i 08 25 21 03 <1 191271 137423 20846 17135 40i 54 03i 80 116 8i 22 18 25 69 91 93 Gemeentetram Utrecht.. 1920 • _ 1919 __ Gooische Stoomtram ... 1920 t> »» * •* 1919 Haagsche Ti-amw.Mij 1920 „ „ 1919 85952 72 170970 46i Holl. Buurtspoorwegen 1920 1 95019 40J— 182538 67 ft » Nederl. Spoorwegen 1919 1920 36,75 21577300 26066778 2108907 49752985 93942877 68862723 09| 66 140 105 65 74^ 1919 35,83 Limh. Electr. Spw.-Mij. 1920 _ – M ti it Maas—Buurtspoorwegen 1919 1920 1919 32176 37473 29 49 25009 20607 55 45 3965 3177 55 58 61151 61260 39 52 110202 120079 51 95 9 10 53“ 447 Ned. Centraal Spw.-Mij 1920 ff »» tl Nederl. Tramweg-Mij.... 1919 1920 321 201913 81 214242 89 13975 02 430131 72 891541 829004 29 65 15 14 27 28 1919 321 N.-Brab. Duit. Spw.Mij. 1920 ~ _ 1919 N.-Z.-Holl. Tram-Maatii 11920 [1919 * . – Lijn: Leiden-Katw.— Noord wijk . Lijn: Heemst.-(Haar-1 1920 lem)-Leiden ’ 1919 Lijn; Heemstede-1920 Haarlem-Overveen ...1 1919 Lijn: Haarlem-Alkmaar 1920 ,f ff ft Nijmeegsche Trw.-Mij. 1919 1920 1919 4.6 4.6 2402 2264 83| 21 207 15 30 50 50 2473 2522 15 13| 4495 4011 12 86i ~ Ooster Stoomtram-Mvi ~ 1920 _ t* ** •• Rotterd. Blectr.Tramw. Maatschappij 1919 11920 14251808 10063937 1490418 689284 43| sn 1490418 689284 43| 82^ Rotterd. Tramweg-Mü 1920 1919 St.tr. „Hulst-Walsoord.’ 1920 #> It 1919 St.tr w.-Mij. „’s-Bosch-1920 Helmond” 1919 _ Stoomtr. Mij. „Breskens-1920 – Maldeghem” St.tr.-Mij. „Maas enWaa' St. Tr.w.-Mij. oidambt- Pekela 1919 ”1920 1919 1920 1919 31.4 31.4 30 30 15918 164«3 14959 16039 28 16 81 321 15432 13211 25517 12399 10 28 56 57 2229 1815 93n 753 55 70 60 35 .33570 31510 41407 29192 93 14 97 •24| 68765 57397 83576 63503 45 37 Oli 15 11 31 69