is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 6, 07-02-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK „BREDA” v/h. BACKER & RUEB beveelt zich aan voor levering en algeheeie reparatie van STOOMTRAM-LOCOMOTIEVEN

|WÜ!H. Muller &Cü| H Afdeeling: SPOOKWEGMATERIAAL H I Den Haag .. Parkstraat 103 I H Telefoonnummer: Haag 2062 H H OPSLAGPLAATSEN: I H Amsterdam, Rotterdam, Groningen H ■ OFFREEREN; I ■ RAILS uit voorraad in binnen- en buiten- H H land, zoowel als op levertermijn. H I WISSELS en KRUISSTUKKEN van ■ H groef- en vignolarails. H I LOCOMOTIEVEN I ■ PERSONENWAGENS ■ I GOEDERENWAGENS en ■ I ONDERDEELEN. ■ I Men ürage offerten of inlichtingen. ■

C. J. VAN DEN BROEK HAARLEM Oude Groenmarkt 2 en 4 Tel. 507 en 958 Tel.-Adre»: Voullaire-Haarlem Groote voorraad Spoorbaangereedschappen als: Ratelboren, Railboor- machines, Railbuigers, Koevoeten, Dissels, Zandstampers, enz. enz. VRAAG CATALOGUS,

N.V. Handelsvereeniging V h. J. & W. Wegman, Amsterdam Staalkade 3 – Telef. 467 en 4929 (N.) Telegram-Adres: „VALDABE” Opgericht in 1797 ♦ Oliën en Vetten CKemicaliën BANKIERS: TWENTSCHE BANK AMSTERDAM

J. ROSÉ Co. Prinsengracht 762, AMSTERDAM Opgericht 1881 Telegram-Adrea : Lieber*s Code Used Telephoon 3077

Verfwaren Hollandsche en Engelsche LAKKEN Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor Valentine’s Extra fijne Rijtuig-, Automobiel-, Tram- en Spoorweglakken en Verven Hoofd Depot der Kunstpufmsteen van de Sctiumacliersche Fabrtk

Wisselplannen, Tongbewegingen met vaste en beweegbare Worteleinden, Puntstukken, Kruisstukken, Spoor= en T ramwegkruisingen. Utrechtsche Machinefabriek o.d. FRANS SMULDERS UTRECHT SOERABAYA