is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 18, 30-04-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke treinen zou men één zwaren goederentrein kunnen laten rijden en aldus een niet te versmaden besparing bereiken.

Het denkbeeld, om motorwagens in den spoorweg-

lijk ketelvoedingwater te bekomen, het betrekkelijk kleine werkingsgebied van den stoomwagen door de midden der 19e eeuw ongeveer, werden dergelijke door stoom gedreven voertuigen in dienst genomen. |

Tegenwoordig kan men zeggen, dat de stoomniotorwagens vrij wel afgedaan hebben, daar de tijdroovende bediening vóór en na diensttijd en hun hoog brandstof.

I-'i ff. I. Plaatsing der deelen in het onderstel. A-inotor ; en B--koelers ;C = versnellingsbak ;D -- ümkeerinrichting ; IJ = wagenas-aandrijving :P' brandstoftank; G = accumulatorbatterij.

dienst te bezigen, is volstrekt niet nieuw. Reeds in het zoo hooge loonen en brandstofprijzen, in de meeste gevallen buiten beschouwing kunnen blijven. |

I' i sj. 2. Onderstel der motorwagens voor de Compania Nacional de Tranvias, Ouito

Ook de vaak voorkomende moeilijkheid om deugde-

verbruik, ook bij stilstand, maken, dat zij bij de thans noodzakelijkheid om voor kolen-innemen, inrichtingen te maken, nog daargelaten den hinder door rook en het brandgevaar door vonken uitgooien, evenals het verplichte ketelonderzoek, waardoor het stoomvoertuig weken lang aan den dienst onttrokken wordt, dit alles deed het op den achtergrond geraken.

Fig. 4. Plaatsing van den motor in het onderstel.

t' i g • 3- 75 Verbrandingsmotor der N.A.G