is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 44, 04-11-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontworpen lijnen zijn :

Autobuslijn I. Rustenburg, Roosduinscheweg, Westeinde, Jan Hendrikstraat, Groote Marktstraat, Nieuwe Verkeersweg, Kalvermarkt, Fluweelen Burgwal, Heerengracht, Bezuidenhontscheweg, Rijnstraat.

Autobuslijn 11. Kaaj)scheplein, Hoefkade, Stationsweg, Stationsplein, Weteringkade, Pletterijstraat, Nieuwe Haven, Houtmarkt—Turfmarkt, Spui, lyange Poten, Plein, Range Houtstraat—Korte Vijverberg, Tournooiveld.

Autobuslijn 111. Belgischepark, Brugschestraat, Doornikschestraat, Ta])ijtweg, Klattew'eg, Badhuisweg Koninginnegracht, Suniatrastraat, Bankastraat, Raan Copes van Cattenburch, Alexanderjdein, Raan van Meerdervoort, Thomsonlaan, \"alkenboschkade. Rustenburg.

De intercommunale tramlijnen. Ten slotte wordt, voor het geval het gemengd bedrijf tot stand mocht komen, de route der aan de H. T. M. behoorende intercommunale tramlijnen als volgt gedacht :

Intefcommunale-lijn 11. Delft, Rijswijk, Rijswijkscheweg, Rijswijkscheplein, Zieken, Spui, Hofweg, Buitenhof, Range Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, Koningkade, Rijnstraat, Station S.S.

Intercommunale-lijn 12. lyciden. Wassenaar, Benoorden houtsche weg, Jozef Israëlslaan, Noordoost-, en Zuidoostzijde, Malieveld, Koningsbrug, Korte Voorhout, Korte \hjverberg— Houtstraat, I'lein.

Eindelijk zou nog de volgende, aan de N. Z. H. T. M. behoorende en niet in het gemengd bedrijf op te nemen intercommunale tramlijn Reiden—Den Haag als volgt loopen :

In'ercommunale-lijn 13. —• Reiden, Voorburg, 2e

Adelheidstraat, Schenkkade, Schenkweg, Beznidenhoutscheweg, Koningskade.

Bijzondere opmerkingen. Eindelijk merkt de commissie, ten aanzien van de reorganisatie der communale tramlijn nog het volgende op :

Behalve lijn 15 en de nog ongenummerde zomerlijn, worden alle lijnen winter en zomer geëxploiteerd.

Rijn 3 is uit de Prinsestraat verwijderd gedacht en omgelegd door den Nieuwen Verkeersweg. een goed beloo]) van deze lijn is echter de spoedige totstandkoming van de J oost van den Vondelstraat, waardoor een korting van ongeveer 330 M. is te verkrijgen van overwegend belang. Met het oog op de groote lengte die deze lijn reeds bezit, werd verdere verlenging niet wenschelijk geacht.

Teneinde de bewoners van Raan van IMeerdervoort 111 een verbinding met de stad te geven is lijn 5 daarheen verlengd.

Het ligt in de bedoeling in de Range Poten de sporen te houden, teneinde als reserve verbinding bij ongevallen of stremmingen van den dienst voor het uitvoeren van werken te kunnen dienen.

Voor lijn 12 is een beter beloop ontworpen voor het gedeelte tusschen de Regentesselaan en de Goudenregenstraat.

Rijn 13 wordt vervangen door Autobuslijn I, zoodat de in het smalle Westeinde kunnen worden opgebroken.

(Kes.bode.)

Aan het bovenstaande kunnen wij nog toevoegen, dat deze plannen nog niet definitief zijn, daar tusschen de gemeente Den Haag en de H. T. M. nog geen volledige overeenstemming werd bereikt. {Red.)

§ N.\?. Techn. Handelsbureau Th. de öroen S ’s-Gravenhage, Bezuidenhout 103, Telefoon nos, 70281 en 70271, Telegram-Adres Smalspoor \?ertegenwoordigt: Dortmunder Union, DortrHund, voor: a. Rails met Lasch- en Onderlegplaten. . b. Bruggenbouw en IJzerconstructies. Qothaer Waggonfabrik Q., Qotha i. Thüringen, voor: 8 Rijtuigen, Goederenwagens, Tankwagens, Koelwagens en verder Rollend Materieel. Onze vanaf 1 Januari 1925 opgerichte speciale afdeeling: gYo) „Spoor- en Tramwegmaterieel ’ is in staat zeer concurreerend te leveren; 1. Rails met Lasch- en Onderlegplaten zoowel vignola- als groefrails in uitgebreide profielkeuze, alsook daaruit geconstrueerde Wissels. _ 2. Laschbouten, Tirefonds, Spoorspijkers, Klemplaten, Klembouten, Veerringen, enz. \isAci' 8 3. Houten Dwarsliggers, bereid en onbereid,in diverse houtsoorten, alsmede Wisselhout en Palen. ©YO)' 4. Locomotieven, Rijtuigen, Goederen-, Benzinemotorwagens en verder Rollend Materieel. 5, Wielstellen, Wielen, Wielbanden, Draagpotten, Remklossen, Trek- en Stootinrichtingen Draag- en Voluteveeren. (0)(^ S 6. Bruggen en Staalconstructies in het algemeen. Maken van Aarden Baan, Grond- en Kunstvjerken. Offertes en bezoek op aanvrage