is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOONT HET DE MOEITE?

De hierboven gestelde vraag geldt het laatste werk van den Heer Chr. Sepp , Predikant bij de Doopsgezinden te Leiden, dat. ten titel voert: Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Kerk en School in de 18de eeuw, en waarvan het eerste deel in 1865, het 2de en laatste deel in het vorige jaar van de pers is gekomen.

Vriendelijk verzoek ik den lezer, uit die vraag niets aftelei den betreflende mijn oordeel over genoemden arbeid. 't Is eene vraag en niets meer, zonder ironie en zonder twijfeling gedaan; ik hoop er in de volgende bladzijden het antwoord op te geven.

Yerschenen te midden van een stortvloed van brochures en geschriften, die de vraagstukken van den dag behandelden , kon dit boek natuurlijk niet veel belangstelling vinden in de oogen van ons lezend publiek. De schrijver, reeds door meerderen arbeid op theologisch gebied bekend en bij velen gunstig bekend, mag echter geenszius op eene populariteit roemen, voldoende om