is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JAARVERGADERING VAN BESTUURDERS

DER

ALGEMEENE DOOPSGEZINDE SOCIETEIT IN 1866 EEN TEEKEN DES TIJDS.

Wanneer, zooals te wenschen is, eerlang een man van smaak en oordeel onder ons eene onpartijdige Geschiedenis der NederlandseJie Doopsgezinden schrijven, en de onderscheiden bouwstoffen, door Blaupot ten Cate verzameld, tot een geheel verwerken zal; wanneer hij dan ook de gebeurtenissen der laatste jaren daarin opneemt, zal het jaar 1866 eene merkwaardige bladzijde in dat boek beslaan.

Want in het jaar onzes Heeren 1866 is in eene aanzienlijke vergadering van mannen die onze doopsgezinde gemeenten vertegenwoordigden in de hoofdstad bij meerderheid van stemmen besloten: dat voortaan geen belijdenis, geen geloofsovertuiging, ook niet de doop der bejaarden een verbindende kracht meer bezitten voor onze gemeenten en onze aankomende leeraars, maar dat bij de meest onbeperkte vrijheid van meeningen, waartoe