is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ltidië 1). Voor de vaststelling dier ordonnantie wordt reeds door art. 29 Regeerings-Reglement de overeenstemming gevorderd, en is de vermelding hiervan in de 5e alinea van art. 109 stricto jure overbodig.

Gelijkstelling bij een Gouverneinents besluit zou in strijd zijn met het Regeerings-Reglemeut. Zij geschiedt dan ook terecht nooit anders dan bij eene koloniale Ordonnantie.

(Wordt vervolgd).

1) Zie Deel Lllf pag. 0 vau dit Tijdschrift.