is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

principale, liet vonnis van den eersten rechter mede zal belmoren te vernietigen, en den beklaagde, thans requirant van cassatie, van de hem daarbij ten laste gelegde overtreding vrijspreken;

Gezien de aangehaalde bepalingen, art. 171 R. O. en de artt. 320 en volgende en 411 van het R. op de Strafv.;

Rechtdoende,

Ontvangt den eisch in cassatie ;

Vernietigt het vonnis van den raad van justitie te Batavia van den 15den November 1890, waarvan cassatie;

En ten principale rechtdoende,

Vernietigt mede het vonnis van het residentiegerecht te Medan op den 19den Juli 1890 tegen den beklaagde, thans requirant van cassatie, gewezen ;

Spreekt hem vrij van de hem ten laste gelegde overtreding;

Veroordeelt het Land in de kosten des gedings, in de drie instantiëu gevallen.

EERSTE AANLEG.

RAAD VAN JUSTITIE TE SEMARANG.

(Tweede Kamer).

Zitting van 24 Februari 1891.

Voorzitter: Mr. J. M. Brooshooet.

Doodslag op een kind door den vader. — Deskundigen. — Dood ten gevolge van de ruptuur eener ziekelijk aangedane milt, welke ruptuur veroorzaakt is door een moedwillig toegebrachten

slag of schop.