is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenkomst van pachters geheven, waaronder ook moeten worden verstaan heffingen in den zin van opiumpachten . GO

Kamer van Strafzaken.

Kan t n laste van den beklaagde als aanwijzing gelden zijne outkentenis van eene omstandigheid, die door den rechter als bewezen aangenomen, evenzeer als aanwijzing is gebezigd P — Neen. 71

Kan een der onderdeelen van het ten laste gelegde feit door de enkele erkentenis van den beklaagde genoegzaam worden bewezen, indien deze erkentenis in het verband met de overige bewezen feiten en omstandigheden medewerkt tot bewijs? Ja. 174

Waar het tèn laste gelegde feit als bewezen is aangenomen op grond van de verklaring van een getnige en de als aanwijzing geldende verklaring van een anderen getuige, welke beide verklaringen loopen over hetgeen ieder dier getuigen heeft gezien en ondervonden, is recht gedaan op wettig bewijs.

De vraag wat door wettige bewijsmiddelen is bewezen, staat ter beslissing van den judex facti. ......... 351

Kan eene ter terechtzitting van den landraad gebleken verzwarende omstandigheid het form van den beklaagde

OPMERKINGEN EN MEDEDEELINGEN.

veranderen ? — Leeftijd 278 423

Mr. W. Stortenbeker Mr. J. Gerritzen Mr. B. Tcllegen Mr. N. v. Beers Mr. II. Radier. Mr. B. H. P. v. d. Zwaan Mr. J. W. C. Cordes Mr. G. J. A. v. Berckel Mr. J. M. Ch. E. Ie Rütte Mr. C. Loth Mr. M. M. Bosman Mr. J. C. Ilubregtse Mr. H. L. v. Bloemen Waanders . Mr. M. G. Smalt Mr. G. Pinedo Mr. G. van der Jagt . 284 3 74 74 74 149 149 149 218 218 218 218 218 218 218, 422 284 284