is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landraad op de ten laate gelegde punten van beschuldiging genomen eindbeslissingen, welke voor revisie vatbaar zijn.

Het Hoog-Gerechtshof van Neder landsch-lndië (3 e Kamer),

He President,

J. C. MULOCK HOUWER.

Ter ordonnancie van het College: He Griffier,

J. DUPARC.

Aan

de Voorzitters der Landraden op Java en Madura.