is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITovc heeft geadviseerd om hem te autoriseeren, om van het vonnis van den Krijgsraad, ten behoeve van den gecondemneerde, te provoceeren aan den Hove, maar het Hof, zich met dat advies niet vereenigende en bedoeld feit wel betcezen achtende, den Advocaat-Fiskaal autoriseerde om te provoceeren in het belang van de Hooge Overheid, omdat het vermeende, dat aan beklaagde een zwaardere straf behoort te worden opgelegd, daar is de nadere conclusie van den Advocaat-Fiskaal, tot verzworing van straf en bevestiging overigens van het beklaagde vonnis, voldoende door 's Hofs bedoelde beslissing gemotiveerd.

HET HOOG-MILIT AIR-GERECHTSHOF,

Gezien het vonnis van eenen daartoe benoemden Krijgsraad te Magelang tegen den in hoofde dezer genoemden beklaagde gewezen op tl October en uitgesproken op den vier-en-twintigsten November 1800 vier-en-negentig, waarbij hij is schuldig verklaard aan: „desertie door een soldaat in tijd van vrede, voor de eerste maal gepleegd" en deswege veroordeeld tot de straf van militaire detentie voor den tijd van drie maanden, met verwijzing voorts in de kosten en misen der Justitie en in die van den processe;

Gezien den namens den appellant R. O. op den twintigsteu December 1800 vier-en-negentig gedienden eisch in appèl, waarbij wordt geconcludeerd: dat het Hof, met ontvangst van het appèl en verbetering van het vonnis waarvan appèl, den beklaagde zal veroordeelen tot de straf van militaire detentie voor den tijd van zes maanden, zoomede in de kosten der appellatoire instantie en overigens het vonnis moge bekrachtigen;

Nog gelezen de namens den geappelleerde op den Januari 1800 vijf-en-negentig gediende schriftuur van antwoord in appèl, waarbij alvorens in appèl te antwoorden, doende eisch a minima, geconcludeerd wordt: tot nullité van het beklaagde vonnis en geproponeerd wordt de exceptie van incompetentie en renvooi, concludeerende: tot admissie van dezelve en tot absolutie van