is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof er geschreven stond: ..De huurder, die houder is van een behoorlijk geregistreerde acte, zal, op het tijdstip in de acte vermeld, waarop de huur een aanvang neemt, zoo noodig met behulp van den sterken arm in het bezit van den gehuurden grond worden gesteld". Zou het niet duidelijker geweest zijn, wanneer het ding bjj zijn naam genoemd ware?

Mr. P. II. FROMBERG.