is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 1, 1925, 01-12-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat zeker uwe belangstelling in hooge mate waard is.

Waar gij zoo nog iets leeren kunt en de belangstelling in uw vak kunt blijven aankweeken, zult gij zeker aan onze uitnoodiging gevolg geven en komen Dinsdagmorgen

22 November half tien in het gebouw Genazano, Oudegracht hoek Waterstraat.

Tot ziens en gegroet." Over het resultaat kon men tevreden zijn. Een veertigtal jongens was op den morgen van 22 November 1921 aanwezig.

Daglessen gegeven aan jeugdige werkloozen in den winter van 1921' 1922

Dagrooster voor het Ontwikkelingswerk

Dagen

Excursies

Dinsdag.. 22Nov.9'/./ll 2/3'/i U/12 3'/V«

Woensdag. 23 9'/a/l 1 , / 2/4 2/4 2/4

Donderdag. 24 „ 97i/H 2/3'/2 11/12 3 /2/4

Vrijdag. . . 25 .. 9'/2/lO'A 101/2/12 2/3 i2 3 /2/4

Dinsdag.. 29 Nov. 9'/,/11 11/12 2/4 2/4 2/4 2/4

Woensdag. 30 .. 2/3 3/4 9V2/H 11/12

Donderdag. 1 Dec. 9'/a/l 1 2/3 11/12 3/4

Vrijdag. . . 2 „ 9'/t/12 2/4

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

Rooster Spreekbeurten (Algemeene Ontwikkeling)

Namen

Onderwerpen I

—, 1 1 1—— 1 1 r 1

D. . . . 22 Nov. 2/3Vj

v. d. L. . . 25 .. 97,/10'A

E. . . . 30 .. 2/3

v. d. W. . 1 Dec. 2/3

v. S. . . 6 „ lO'/t/l 2

v. H. . . 7 : 2/37,

M . 8 11/12

H.' : 9 : 97,/11 ,

S 2 9V./11

I. : : 2 : w*

De hier aangegeven rooster van werkzaamheden geeft een beeld, hoe de punten van 1 tot 3 practisch zijn verwerkt en hoe gestreefd is naar variatie in het dagprogram. In den dagrooster van het ontwikkelingswerk, zijn aangegeven de groepen, waaronder diverse onderwerpen in den „Rooster van Spreek¬

beurten" zijn ondergebracht en welke aangeeft de namen der sprekers en de uren, waarop deze hun beurt hadden te vervullen. Daarbij is niet vergeten een surveilancedienst. Bij de excursies werden de jongens verdeeld in vier groepen en onder geleide trok men naar vier verschillende plaatsen.