is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-01-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Bij den drukker dezes is onlangs van de pers gekomen :

Mr. A. L. WICHERS en Br. W. GLEUNS, Jr.,

Het Hartsgebergte en den Rijnstroom, Reisverhalen , in twee deelen, Compleet , met platen • f ^ ~

Br. P. "WESTERHOFF en Br. G. A. STRATINGH, Natuurlijke Historie van de Provincie Groningen, hoofdzakelijk bevattende, eeno Geologische en Natuurkundige beschouwing van den Bodem, eerste deel, eerste stuk . . . . . .ƒ3- 00.

R. G. RIJKENS en Br. W. GLEUNS, Jr., Schoolliederen , Twee- en Driestemmig, twee twintigtallen ....•••••••ƒ1-

Vader Martin of de Balbewoners van Tyrol, een Redekundig Verhaal voor de Jeugd, uit de Riddertijd • ••••••ƒ 0 — 30.

BLAISE PASCAL, Gedachten over den Mensch, vertaald uit zijne (Pensees sur la Pieligion etc.,) met Aanmerkingen van Bs. R. POSTHUMUS f2- 00.

Br. M. BASSEN, H. Jz., Verhandeling over de "Werkzaamheden van het Zenuwstelsel . ƒ 2 — 00.

H. KREMER, Aardrijk- en Geschiedkundige Beschrijving van de Provincie Groningen f2- 00.

Amiales Academiae Groninganae, 1836—1837, tweeëntwintigste en laatste deel . . .ƒ5- 00.

Dito Compleet ƒ 123 - 35.

Verhandelina over de Dronkenschap, en derzelver

1 1 1. „1 1 n , ,u

^vvuigtril 9 JJClit V Ull>3 ÏUUlWtUWAï-' V.

len tegen dezelve. Naar de vijfde Engelsche uitgave

tweede druk , ƒ0 - 90