is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1937, no 17, 01-02-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dokter schreef het overlijden aan blindedarmontsteking toe. Het heele huis, Paters en studenten, stonden ter neer geslagen en meer dan één pinkte bij het lijk van zijn goeden vriend een traan weg.

En nu gaat Job voort met in den hemel voor zijn geliefde missie te bidden. Sedert zijn dood kwamen nog vier andere Malabaarsche seminaristen naar Ranchi, één voor Dinajpur en drie voor Patna. Naar we vernemen zijn er aanvragen genoeg : met zestig hebben ze zich aangeboden, toen Mgr. Sullivan, bisschop van Patna, in Malabar een oproep deed om vrijwilligers. Enkel drie konden aangenomen worden : de opvoeding van seminaristen is kostelijk en de middelen van het Sint-Petrus' Liefdewerk te Rome, dat aalmoezen vergadert voor het vormen der inlandsche geestelijkheid in de missielanden, zijn ontoereikend om het steeds toenemend getal seminaristen te helpen.

Wat gedaan P Hier is een beweging ontstaan die ons aller sympathie verdient. De nood aan priesters in het Noorden is groot; tientallen jongens staan in het Zuiden gereed om bij te springen. In Malabar zijn er te veel priesters; de bisschoppen zijn bereid een deel van hun overvloed aan seminaristen af te staan aan slechter bedeelde kerkprovincies, en onderzoeken thans of zij de Malabaarsche priesters

IHS