is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 23, 01-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELD- en BOUWKUNST IN VOOR-INDIË

(zie j. m.

NR 22. BLZ. 607,620.) p j BAYART. S^J.

In weerwil van hun zeer verscheiden veelsoortigheid van voorkomen. blijven alle monumenten en beelden van Voor-lndië ten slotte de uiting van ééne en dezelfde levens- en wereldopvatting. Het veelzijdig onderscheid waarin Boeddhisme, Djainisme en Hindoeïsme tegenover elkaar staan, de meer dan oppervlakkige ongelijkheid van karakter tusschen het zuiverder Arische Noorden en het overwegend Dravidische Zuiden treden ongetwijfeld en scherp omlijnd naar voren, maar breken toch de lijn niet der fundamentele eenheid van Indië's kunst. Daarom mag men terecht over de kenmerken van de Indische kunst als zoodanig spreken

IHS

91