is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 24, 01-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER

JAVAANSCHE HOFFELIJKHEID

NAAR L. GROENEWEGEN, S J.

Het Javaansche volk houdt van deftige manieren en beleefdheidsvormen. De deftige staatsie van de hoven te Djokja en te Solo wordt trouw nagevolgd in alle rangen en standen der Javaansche maatschappij, ten opzichte van regenten, wedana's, loerah's en alle soorten van waardigheidsbekleeders of menschen van eenig aanzien.

Bij ieder hunner vindt men in de voorgalerij den pajong (regenscherm) staan, het teeken van eere, met breedere gouden banden en streepen, naarmate de waardigheid hooger is. Bij bepaalde gelegenheden laten zij zich dien pajong ook nadragen, maar dan dicht gevouwen en niet opgestoken.

IHS