is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 25, 01-08-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUI ETEN MISSI ES

In het eerste nummer noemden wij den titel van ons tijdschrift een nieuwe woordkoppeling, omdat Jexuïetenmissies velen iets leek uit een andere wereld, alsof Jezuïeten en missies niet samenhoorden als doel en hoofdmiddel.

De Oude Sociëteit is uit een missieverlangen geboren en van in haar eerste jaren af voeren van de knapste onzer paters en broeders de oceanen over naar alle van ouds bekende, naar alle pas ontdekte, ja vele gesloten heidenlanden. Een zelfde drang bezielt de Herstelde Orde. Het Epitome Instituti, het kort begrip van onze wetgeving, schrijft ons volgenden stelregel voor : De missies onder de heidenen, de ketters en de schismatieken zal de Sociëteit aanzien als een harer bijzonderste bedieningen; in den nood der missiën zal zij voorzien met vrijgevigheid, zelfs al moeten de provincies die hulp nog afnemen van hun reeds geringe middelen, zelfs al moeten zij zich daarvoor ontdoen van mannen, die haar ter plaatse van zeer groot nut zouden zijn.

Op die vrijgevigheid hebben de pausen steil,g gerekend, toen zij aan de orde nu in dit, dan in dat werelddeel missiegebied op j missiegebied toevertrouwden, zoodat de orde op het einde van 1937 te zorgen had voor de verovering van 190.000.000 honderd negentig millioen ! — heidenen en twee en een half millioen ketters en schismatieken. Aan die voorgeschreven mildheid hebben de ordesprovincies zich naar haar beste vermogen gehouden. De Vlaamsche provincie telt op haar 463 priesters er 166 in de missie, wat een percent beteekent van 35%; de Waalsche 140 op 472, d. i. 29%. Beide worden alleen overtroffen door de provincies Toulouse : 225 op 432, d. I. 52% en Venetië-Milaan : 89 op 235, d. i. 37%.

IHS