is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1939, no 34, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier spreekt het menschdom sedert eenigen tijd over een eter, een kolossalen eter, die per maand zoo maar voor zevenduizend frank naar binnen werkt. Een millioenenrijke fijnproever ? Bijlange niet. Een beest, een snuitbeest. (Om nu 'ns de waarheid te zeggen, ik vind dit woord een vreemde benaming, want nog nooit heb ik een dier zich zien snuiten, al zag ik in het circus onder hen wel rare snuiters.) Onze veelvraat is, ge hebt het reeds

geraden, niemand anders dan Joy Singh

p

— Wat P Moet ik u nog vertellen wie Joy Singh is ? Luister. Joy Singh is de olifant van den Maharadja van Cooch Behar. Deze groote heer — de maharadja ! — heeft het geluk een grootvader te bezitten, de Caëkwar van Baroda. Naar dien grootvader stuurde de kleinzoon als cadeau een schoothondje, op zijn Maharadja's, nl. Joy Singh. Tusschen den schenker nu en den « beschonkene » ligt een afstand in vogelvlucht gemeten, van zoowat tweeduizend kilometer. Ons olifantje echter kan niet vliegen en moet de reis deels op zijn dikke pooten en deels per boot afleggen, via Calcutta. Een wandeling en een vaartje van een duizend uur ver. Om onzen dikhuid zoetjes te houden, had zijn edelgeboren meester hem een speelkameraad meegegeven, of liever een gezelschapsjuffrouw. De eerste honderd kilometer liepen onze platvoeten heel braafjes en zoo kwamen ze, wel vermoeid maar zonder averij te Calcutta aan. Hier zouden ze inschepen en langs de kust van Indië varen.

Langzaam log trapte Joy de stad door, naar de kaaien. Voorzichtig hier aan dat droge dok. Daarin is kort geleden nog iemand verdronken.

De sterkste kraan stond op den dikbuik te wachten, de dikste kabel hing er aan in een lus. Het beestje werd ingeriemd, opgeheschen en ging traagzaam de hoogte in... Toen, boem ! — plots knakt de ketting door en daar ploft Joy Singh op de kade zijn bewaker, den mahoet, te pletter ! Och arme, dien olifant ! De mahoet kwam er met enkele schrammetjes van af, maar Joy Singh had een poot verstuikt... Bijna was den bewaker het lot overkomen van dien feilen Machabeeër Eleazar, die onder den olifant van keizer Antioehus kroon, hem onensneer) — Hen nlifant nipt rlen