is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 5, 1938, no 8-9, 01-08-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBESCHOUWING

Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN : « Zuid-Afrika » N. V. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg, 1938.

Een sprekend omslag met een Zuidafrikaansche vlag trekt onmiddellijk de aandacht. Na de vele reizen van Dr. Van der Sleen naar andere deelen der wereld, nam ik dit boek ter hand om eens te zien mjet welke indrukken Dr. Van den Sleen teruggekeerd is van zijn reis naar Zuid-Afrika.

De lezing heeft me echter wel eenigszins teleurgesteld. Dit boek heeft blijkens het woord vooraf het volgende doel : « Wie er over denkt, naar Zuid-Afrika te gaan, moge evenals allen, die familie of vrienden in dat land hebben, na lezing der volgende bladzijden een beter inzicht krijgen in de moeilijkheden en voordeelen, die het Zuid-Afrika van thans biedt. Maar het boek is vooral geschreven voor al diegenen, die den drang voelen, meer te willen weten van die verafgelegen streken, waar onze voorouders zoo'n groote rol hebben gespeeld. Ik draag het dan ook gaarne op aan al mijn trouwe toehoorders op lezingen en cursussen. »

Een populair boek dus, bestemd voor het groote publiek en niet een wetenschappelijke studie.

Nu is het jammer, dat Van der Sleen dikwijls onnauwkeurig is. Blz. 82 spreekt hij over False Bay en op blz. 88 over Valsche baai. Moet zijn lezer maar zoo slim zijn, te weten dat dat een en dezelfde zaak is ? Of wanneer Durban genoemd is naar een Kaapschen gouverneur (blz. 162) dan mag er toch wel even bij, dat deze zijn naam d'Urban schreef? Jammer vooral is het, dat Van der Sleen dikwijls Engelsche namen gebruikt waar goede Afrikaansche bestaan. Zoo bijv. spreekt hij van Seapoint (blz. 84, Zeepunt, een voorstad van Kaapstad), Hottentot Holland Mountains (blz. 85), Rhodes Memorial (blz. 86), Chamber of Mines (blz. 134, Kamer van Mynwese), Union Buildings (blz. 139, Unie-gebou), Valley of the Thousand hills (blz. 184). En ook dit is maar een greep.