is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 7, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBESCHOUWING

Fred GERMONPREZ: «Kinderen van de zee»; Uitg. « De Phalanx », Brussel.

Wie het boek van Filliaert « De laatste Vlaamsche IJslandvaarders » kent, zal met genoegen deze novelle lezen. Germonprez gaat niet diep op de zaak in, en zooals wij den IJslandvaarder leeren kennen uit de liederen en de brieven die in Filliaert's boek zijn overgedrukt, zoo beschrijft de verteller van deze novellen hem niet. Zijn verhaal geeft niet het leven van den visscher op zee, noch de armoede, noch het relaas van de uitbuiting door Fransche reeders... Wèl vertelt hij, hier en daar zwierig, een stukje visschersleven in een dorp achter de duinen, een brokje romantiek, dat ons in aanraking brengt met de visschers van den westhoek. Er staan een paar goede bladzijden in het boekje, maar het geheel mist kracht en epischen gloed.

Filibert van HAVERBEKE: «Het Kluwen»; Uitg. «De Wekroep », Deurne.

« Alles hangt aaneen in het wereldgebeuren, het groote en het kleine, het gisteren en het nu... Ik heb de zekerheid, dat alles op zijn plaats is in de wereld, en dat alles op zijn tijd komt, volgens de meest onverbiddelijke, de meest logische en meest

troostende Wet». ,

« Oneindig vrij en oneindig verantwoordelijk handelen wij

naar het Plan van een Ordende Macht. » , . ,

Deze aanhalingen schrijven wij over van Fil. van Haverbeke s laatste romanpagina ! Zij zeggen in het kort hoe de schrijver teqenover het leven staat, en wat wij in zijn boek vinden : een aaneenschakeling van gebeurtenissen, een reeks van handelingen van zeer verschillende menschen, die alle voortkomen uit één kleine gebeurtenis op de eerste bladzijde van het boek. Het was wel een zeer origineele gedachte, naar aanleiding van de « voorbeschikte ordening », als wij het zoo mogen noemen, een boek te schrijven, een roman,... al zouden wij geneigd zijn