is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 22, 1899, no 4, 01-04-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel minder voor, ofschoon in de spreektaal natuurlijk het gebruik niet zoo in eens kan opgehouden zijn. Alleen bij die namen, die ik bij geen anderen schrijver over dit onderwerp vermeld gevonden heb, zal ik de plaats opgeven, waar ik ze vond.

Opmerking verdient nog, dat voor Maart, April en Mei de inheemsche namen over het geheel weinig gebruikt zijn.

Janaari. Louwmaand (ook in de vormen 1) Louwemaent, Loumaent, Lauwmaent, Lauwemaent, Laumaent, Laudmaent, Loomaent, Loemaent, Loimaent, Loeymaent, Lodemaent, Leumaent, Leomaent, (Kon. Bibl. Hs. K. 58), Lochmaent, Louwe en Lauwe, Hartmaent of Hardemaent (in Duitsch gekleurde Hss.), Wintermaent, Ijsmaand, Klughmaent (Kil.), Luchtmaent, Losmaent (Stallaert II, 147), Juul (Natuurk. bl. 209), Huwelijksmaand, Nieuwjaarsmaand, Driekoningenmaand.

Februari. Sprokkelmaand (ook Sprockel, Sprokille, Sporkelmaand, Sporkel, Sporkelle, Sporcle\ Sellemaend (ook Selmaand, Sulmaand, Selle , Sille , Sulle) , Schrikkelmaand , Kortemaand , Blijdemaand, Lomaent (Gloss. Bern 44), Hartmaent, Horninck, Alse men Keersen draecht.

Maart. Lentemaand of Lentsmaend, Dorremaend, Dondermaand, Redmaand, Paaschmaand, Guldenmaand, St. Jozefsmaand, Vastenmaand, Keunemaand, Kalvermaand, Katrollemaand, in Friesland ook nog Gersmoanne.

April. Grasmaand , Eiermaand , Paeschmaend , Oostermaend , Woensmaand.

Mei. Bloeimaand, Bloemmaend, "Wonnemaend, Yrijmaand, Knapenmaand, Nonnenmaand, Yrouwenmaand, Maand van Maria.

Juni. Zomermaand, Wedermaend of Weddermaend, Wiedemaand (ook Wedemaent, Weedmaend, Weymaent, Weydmaend), Garsmaent of Ghersmaent, Gherstmaent, Hoeymaent of Iloymaen, Braecmaent (ook Brachmaent en Bramaent), Koosenmaend, Kusselmaent, Doolmaand.

Juli. Hooimaand of Houmaent, Wedemaend of Weidemaand, Bramaynt, Wedermaend of Weddermaend.

Augustus. Oogstmaand 'ook Oghest, Oexst, Oestmaent, Oist en Maent van oeghst), Arnmaendt, Aerenmaend, Aermaend, Bouwmaend, Weytmaent, Koornmaand, Atemaand.

1) Alle verschillen in de spelling mede te deelen, is onnoodig ; ik geel dan ook slechts de voornaamste. Zoo ook bij de andere namen.