is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, jrg 1, 1883-1886, no 1, 15-10-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le Jaargang. 1 Qctober 1883.

TIJDSCHRIFT

voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde.

Prijs per jaargang Brieven en mededeelingen bij den Advertentiën:

Voor NEDERLAND 3 gulden. Redacteur 10 Cents per regel.

„ BELGIE 6V2 franken. AUG. SASSEN te Helmond.

Sz)

GRAFZERK,

LIGGENDE VOOR DE DEUR DER R. C. KERK TE GERWEN.

Het omschrift luidt aangevuld aldus:

JÉjier kit ïreg(ra)öe(n). Keer JJ&ercelts .«reept pag(toor) tot @ettae(n) en;(ï>e) lanïefte(n) öa(n)t ©"o(n)cflte fca(n) T5?oe(n)ceI sterf M-° 1568 13 3ung.

De aanvangsletter van den naam des pastoors is op de zerk niet meer leesbaar. Volgens Schutjes heette hij PETRUS MARSILUS VEREEPT en komt hij in 1562 reeds als pastoor van Gerwen voor.

ZEGEL

VAN pELDROP,

Het omschrift luidt aangevuld aldus: _S>(tf$tIIutn) sc{jafai(narum) üe ©elïitop 1616,

hetwelk beteekent: schependomszegel

van Geldrop 1616.