is toegevoegd aan uw favorieten.

Noordbrabantsche almanak voor het jaar ...; jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAFSCHRIFTEN EN WAPENS.

Ranst Haeften Brabant Als Ovaal Hergant Bouchout len 4 schild Beyeren v. Henegouwen Yeen bij als II bij Herwijnen Meerhem 165, 154, Yarick Croonenburg zonder zonder Brakel Boxtel kleuren, kleuren. Aller Heemskerck Gulick (167) Hier leet begraven nu Jan de Coninck, rentmeester tot Boxtel, in’t 33ste jaar, die sterft 1591 den 23 Pebruary, en Adriana, sijn dochter, sterft 1589, December 6. (Wapen: 3 kronen.) 81. 72. (168) Monumentum r. ad orn: (sic) viri magistri Guil. Cuypers S. T. Lic.: hujus ecclesi. Boxtelensis per annos 18 decani, obiit 1615, 31 Julij. (Wapen: Gevierendeeld: 1 boom op een grasgrond; 2en 3 gevierendeeld, a en d 3 rozen, h en c 3 palen van vair en schildhoofd met 3 hamers; 4 leeuw.) (169) Hier leyd begraven heer Jan die Coster, deken van Boxtel was, sterft 1525 opten 14 dag in September. (3 molenijzers.) (Gekanteeld St. Andrieskruis.) Yan waar hier twee wapens? 81. 73. (HO) Monumentum clarissimi viri domini Rochi Lemmens joti olim pretoris et castelanij baronnatus Boxtellensis, qui obiit den 21 December 1641 et domicellae Delianae de Roy conjugum, que obiit 1 Pebruary 1658. (Wapen als bij 154 zonder kleuren.) (171) Monumentum venerabilis viri do. ac m. Petri Bresseri hujus ecclesiae per an°s 35 canonioi et presb. et decani, qui obiit 17 Julij 1684. (Wapen: Gedeeld: I dorre boom; II 3 drielingsbalken, schildhoofd met 2 bloemkranzen.) 81. 74. (172) Hier leet begraven juffrouw Maria Spiring van Wel, weduwe van jonker Robbert van Malsen, sterft anno 1619 den 3 Junij. Spiering Borssele (Rad.) Gedeeld ruitschild: (Dwarsbalk.) Poelgeest I sohuinbalk, Poreest (Dwarsbalk, verge- II rad. (Hoekige dwarsbalk.) zeld van 3 adelaars.)

561