is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslag van de 24 Algem. Vergadering

van de ,.Unie van Christalijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, op Woensdag 29 December 1920 te Utrecht gehouden in het „Gebouw voor Christelijk-Sociale Belangen" aan de Kromme Nieuwe Gracht.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling v. h. jaarverslag van de Sekretaris.

4. Rapport van de afdeling Walcheren i. z. het nazien van de rekeningen.

5. Vaststelling van de storting in het Ondersteuningsfonds.

6. Begroting 1920—1921 en Kontributieregeling.

7. Behandeling van de voorstelling en amendementen betreffende Werkprogram en Statutenwijziging.

8. De Unie eii het C. N. V.

9. Onze salarisaktie.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Afgevaardigden:

1 Amsterdam: J. Bokma.

2 IJmuiden: J. Feitsma.

3 Haarlem : A. Creveld.

4 Leiden: B. de Witte.

5 Den Haag: V. Kuyvenhoven en G. J. Pauptit

6 Gouda: H. ,v. Gent.

7 Delft: M. v. d. Sijs.

8 Vlaardingen : K. W. Jager en A. Verhage.

9 Rotterdam : H. A. v. d. Hoven v. Genderen.

10 Goeree: A/ v. Eek.

11 Dordrecht: M. J. v. Ast.

12 Walcheren: J. J. v. d.-Meulen.

13 Utrecht: A. J. Augustijn en L. J. Verkerk.

14 Zeist: J. H. v. d. Hoff.

15 Gooiland) D. Eijlers Jr.

16 Nijkerk: A. Bos.

17 Elburg: J. Hofstra.

18 Almelo : M. ter Stal en H. B. Spoelder.