is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIEZON DERE COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG IN ONDERWIJZERSZAKEN.

Voorzitter: Jhr. Mr. Dr. W. D. de Jonge. Secr.: Mr. H. J.Tap. Leden:

Bond van Ned. Onderwijzers: J. J. Lamers en S. N. Posthumus. Canisius Federatie: J. G. v. d. Ligt en P. J. v. d. Berg. Ned. Onderw. Genootschap: H. J. Bon en F. H. Klenke.

Unie v. Chr. Onderwijzers: A. P. Jungcurt en W. Fieggen. Vereen, v. Chr. Onderw.: J. Th. R. Schreuder en A. de Jong Ezn. Ver. v. Hoofden v. Scholen: E. J. Blekkink en L. Nooter. St. Willibrordus Federatie: H. G. de Boer en E. J. Luyf.

ON DER WIJS-CENTRALE.

Voorzitter: H. J. Bon. Secretaris: W. Fieggen.

Leden:

Bond. v. Ond.essen b. h. Voorbereidend Onderwijs:

Mej. A. Meyer en Mej. M. M. v. d. Blom. Mulo-Vereeniging: A. Lobstein en S. Roosma.

Ned. Bond v. Leraren b. h. Nijverheidsonderwijs:

C. Menke en H. Wapstra Az. Ned. Onderw.-Genootschap : H. J. Bon en A. C. Zevenbergen. Unie v. Chr. Onderwijzers: W. Fieggen en A. P. Jungcurt Jr. Vereen, van Hoofden van Scholen: E. J. Blekkink en L. Nooter.

Adres: Chasséstraat 7", Amsterdam-W.