is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1930, 01-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet" ook voor onze tijd geldt. Nu, voor de Unie is dit zeker het geval. Maar liever dan op Coen, wil ik nu toch eens wijzen op Albert Schweitzer, de held van Lambarene.

Deze merkwaardige man wijst er in een van zijn minder bekende werken op, dat twee dieren hem hebben helpen opvoeden: een grote hond en een brave ezel. Met de ezel zat het zo: „Die was — zo verhaalt Schweitzer — een goed, doodmak dier, maar hij bezat een sterke, eigen wil. Als hij niet verder gaan wou, dan konden lieve woordjes noch getier, slagen noch rukken hem van de plaats krijgen. Op een dag trof ik mijn buurman op weg naar huis in een stortregen aan de kant van de weg zitten. Op de straat stond de ezel stokstijf met uitgespreide poten als een standbeeld. — Waarom, buurman, rept u zich niet naar huis, vroeg ik hem. U wordt kletsnat.

— Ja zie je dan niet, Albertje, antwoordde hij mij, dat de ezel niet wil. De ezel wou niet. Dat was het. De wil van het dier zegevierde over die van de mens! Aha, zei ik tot mezelf, daar heb je het: blijf standvastig in het leven, wijk niet voor de moeilikheden, zet in alle omstandigheden je eigen wil door, als je je iets hebt voorgenomen, dat goed en mooi en recht lijkt. Laat je je overtuiging niet ontnemen, zelfs dan niet, als duizenden je die ontnemen willen en je allerlei mooie beloften doen.

Gedraag je bij wijlen — maar versta me nu, alsjeblieft niet verkeerd — als dê ezel! Zo heb ik gedaan, zo zal ik verder doen, ook dan, als alles tegen mij mocht zijn."

Van iemand, die zoveel tot stand heeft gebracht als Schweitzer moeten we toch wat willen leren. Vrienden, laten we in het komende jaar net zo onverzettelik staan voor onze Unie-idealen, als hij het voor de zijne doet. Als we overtuigd zijn, dat wat we willen goed en mooi en recht is en we ons hebben voorgenomen daarvoor te strijden, dan standvastig blijven en niet voor de moeilikheden wijken. Noch beloften, noch bedreigingen kunnen ons van de eenmaal gekozen weg afbrengen. Zo hopen we onder Gods zegen het Unie-ideaal uit te dragen onder onze kollega's, opdat het steeds meer in onze scholen ingang vinden moge en deze daardoor beter aan haar doel doen beantwoorden.

30 Sept. 1929. , JUNGCURT.