is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1930, 01-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALARISREGELING.

Aanvangssalaris op 21-jarige leeftijd.

Diensttijd Zonder H.A. Met H.A.

0 1350 1550 g g i ts

1 1450 1650 Ï2" S

2 1550 1750 § l * S

3 1650 1800 l «> ^ «

4 1750 2000 «», » S

5 1800 2000 <= =5 u -2.

6 1900 2200 ^ ^ ïï ü

7 1900 2200 -£ « "g 01

8 2000 2400 » ^ «

9 2000 2400 <u 3 -5 c

10 2100 2600 "g o «

11 2100 2600 =5 « * »

12 2200 2700 -2 g g 5

13 2200 2700 g. f g

14 2300 2800 u = Q- -

15 2300 2800 « "g ° JS

16 2400 2900 « ^ ^ s

17 2400 2900 ~ ° g >

18 2500 3000 .ï

19 2500 3000 ^ "

20 2600 3100 Q § 2 «

21 2600 3100

22 2700 3200 %

Bij-akten.

Lagere school, U.L.O.-school (1878) en M.U.L O.-school (eerste 6 klassen): hoofden en onderwijzers ƒ 50.— voor elk der vakken Fransch, Duitsch, Engelsch of wiskunde.

Hoofd U.L.O.-school (1920) en M.U.L.O.-school (1878) en onderwijzer U L.O.-school (1920) en M.U.L.O.-school (1878) 7e of hooger leerjaar: Mits in het betreffende vak onderwijs wordt gegeven: ƒ 100.— voor elk der akten L.O. Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde of handelskennis of ƒ 200.— voor een hogere bevoegdheid.