is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P J. RISSEEUW en G. K. DE WILDE

ONS NIEUWE LEESBOEK

BLOEMLEZING VOOR DE CHR. SCHOOL SPELLING 1934

GEÏLLUSTREERD DOOR POL DOM SIERK SCHRöDER EN JAAP VEENENDAAL Eerste deeltje, geïllustreerd in zwart en kleur. . . 3e druk f0,65

Tweede „ . 3e „ f0,65

Derde „ „ „ „ „ „ . . . 2e „ f0,65

Vierde „ „ met zwarte plaatjes . . 2e „ f0,65

Vijfde „ „ „ „ „ . 2e „ f0.65

Zesde „ „ „ „ „ . . 2e „ f0.65

De leesstof is, naar wij meenen, inderdaad geschikt voor de leerjaren, waarvoor ze zijn bestemd. Ze is voorts boeiend en staat, belletristisch gesproken, op uitnemend peil. In de hoogere klassen zullen ze den goeden smaak ontwikkelen en de lust opwekken ook verder goede lectuur van oudere auteurs en jongere Christelijke dichters en schrijvers te lezen. De Rotterdammer

A. L J. WYTZES

Directeur van de Chr. Kweekschool te Sneek

en J. T. DE JAGER

Hoofd der Chr. School te Bozum

KLANK EN TEKEN

Een serie oefeningen in zuiver schrijven en stellen voor de Lagere School SPELLING 1934

Geïllustreerd door JAAP VEENENDAAL e. a. Eerste stukje A (le helft, tweede leerjaar) .... 2e druk f0,60

„ B (2e ) ... 2e „ f0,60

Tweede „ A (le ,, derde „ ) .... 2e „ f0,60

„ B (2e ) . . . . 2e „ f0,60

Derde „ A (le „ vierde „ ). ... 3e „ f0.60

B (2e ) . . . . 3e „ f0,60

Vierde „ A (le „ vijfde „ ) .... 2e ,, f0,60

.. B (2e ) . . . . 2e ,. f0,60

Vijfde „ A (le „ zesde „ ). . . . 2e ., f0,70

., B (2e ., „ „).... 2e .. f070

Zesde A (le „ zevende „ ) .... 2e „ f0,70

„ B (2e ,. „ „).... 2e „ f0,70

Verkrijgbaar bij de Boekhandel en bij den Uitgever

J. B. WOLTERS — GRONINGEN, BATAVIA