is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 4, 1934-1935, no 8, 01-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde Vereniging voor Daadwerkelijke Vredesactie, afdelingen DE BILT e,p., en UTRECHT,

Nadere inlichtingen omtrent de vereniging worden gaarne verstrekt door de volgende adressen:

DE BILT : H. L. van Bruggen, Waterweg 173;

BILTHOVEN : L. Osinga, Alb. Cuyplaan 54;

DEN DOLDER: Ph. Homburg Czn., Dolderscheweg 100;

ZEIST ; A. Heger, Jagerlaan 76 ;

UTRECHT ; Mr. A. C. v. d. Brand, Boothstraat 8;

alwaar men zich ook voor abonnement op het orgaan a f 1,— per jaar kan opgeven.

DE KERK EN HAAR VREDESTAAK

Rede gehouden od het Tweede Internationaal Congres van Anti-militaristische Voorgangers en Geestelijken te Zürich, door Prof. Dr. G. J. HEERING.

Prijs franco per post 35 cent.

SCHERMER'S UITGEVERIJ, BOLSWARD - Giro 33780

Drogisterij SMAAL & KOOPMANS

Utr. weg 219 — DE BILT Telefoon 28312 Specialité's

VERBANDSTOFFEN

Toilet- en Huishoudelijke benoodigdheden

STOOKT PAULA van BOS

Hessenweg 17

DE BILT - Telefoon 28T50

Otto Lehmann-Russbüldt; De Bloedige Internationale der Bewapenings-industrie. 2e bijgewerkte druk met vele nieuwe gegevens. Omvang 136 blz. Prijs ing. f 1,25, geb. f 1,90 Otto Lehmann-Russbüldt; Revolutie voor den Vrede. Vervolg op De Bloedige Internationale Omvang 202 blz. Prijs ing. f2,15, geb. f2,90.

B. de Ligt) Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening. Prijs f 0 45. Erich Maria Remarque; Van het Westelijk Front geen nieuws. Goedkoope uitgaaf. 94e duizendtal. Prijs f 2,25.

Verkrijgbaar in iederen boekhandel.

ERVEN J. BIJLEVELD UITGEVERS UTRECHT

J. J. BUSRES, NACHTEGAALSTRAAT 83 UTRECHT

COMPLETE WONINGINRICHTING

RUIME SORTEERING

WOLLEN DEKENS ■ PLAIDS - VOETZAKKEN, ENZ.

OCCASIONS

GEBRUIKTE AUTO's

Steeds voorradig een groote sorteering prima gebruikte

AUTO's

in diverse merken en modellen

J. v. KOOY

Garage bij het Station te

DEN DOLDER

Tel. 26250 Utrecht

MODEL

Rund-, Kalfs-, Varkensen Lamsslagerij

met eigen Elec. Vriesinr.

A. VAN VELDHÜIJZEN

Dolderscheweg 85 •—» DEN DOLDER Tel. 26070 - Giro 32974

Tevens volledig poeliersbedrijf

Levering van uitsluitend eerste kwaliteit van eigen slachtingen.

Opgericht) 1924

RIJWIEL- EN

RAD10HANDEL

A.APELDOORN

DEN DOLDER

Zendt U gaarne op proet de NIEUWSTE

PHILIPS EN ERRES RADIOTOESTELLEN

Dolderscheweg 91, Tel. 26615