is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 421, 24-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amrterdamsche Kerkbode.

- - , ,. -I, n,

Only English and Scotch Sm

p>. GEFtFtlTSE, Merchant Tailor. 2e Weteringdwarsstraat 42, Amsterdam.

. •• 11 qtatt?N vqn ZOMERSTOFFEN ontvangen heelt. Bericht zijne geachte Clientèle, dat hij zijne collectie STALEN van Deno J B .. „ „ on / 4.Q _ f 50,— en hooger.

Prijzen der Costumus zijn ƒ 20,—, f oU, , / /

Abonnementen van af f 75,— per jaar. 0 . . ori frnpVq (3504) GEKLEBUE- en FANTAISIE-COSTffDMS, Kllgels<I.c Coupe, bmoking

Bii J. EKAKUT & ZOON, op het Rusiand7 j Kooiiibotef, per Kil° ■ ■ jj.?> ;

UITGEVERS EN BINDERS j Zuiverheid gegarandeerd.

DER I Eenig adres: H EtSBNGA, Haarlemmerstraat 153.

BIJBELS en KMRKBÖ&KEK j o*

nsxi-wxxr~' i BroocffahriBk Wed. J. DE JONGE.

P. VAN EIJK

S Onze KIGEÏf WIXKELS zijn gevestigd

FIRMA JOHANNES KRAMER & O o. | 0mseTlenfeïiersdwarsst, 7.

Dam 15—If, Amsterdam. um8teidijkJ HMde®aker8traat iS: border- ^

I, _: K±rr; ~ (SSS-iï-..

S1UltenKcmen gel«ter. DEPWSI to met^l dag op^egg^ng, j , Je^aZdammerstr V Overtoom Overtoom, N.-Amatel 359.

&leT«e^ | { gtCÏ&S 16. SlïSd^l^Ï3?s?'

worden op vertoon terugbete ei. , Foeliestraat 15. Raampoort Lijnbaansgracnt 79.

— 5 l Hoogte ICadijk 50. Albert Cuypstraat 242..

»^.c?v>?g^^trr;taWagtg!*iBa8^Sn 5 $ Kadijks- 1 K1 Kattenburgerstr. 2. . i Daniël Stalpertatraat 107

1 % :U««c.nU I * 'PaP~7fi\UVtafmwWlinl * Plein „ . 162- Sarphati- } Govert Flinokstraat 29.

1 AmerïkaanSCIie | 5 $ ' Gr. "Wittenbürgerstr. 43. park. \ Fraus Halsstraat 46^

f\JJ rj-TTT I 5 $ Leidsche- l Korte Leidschedw.str. 68. ( Ferdinand Bolplein 72.

| | $ Le.dsche | „ 80. Weesperzijde Blasiusstraat 26.

1 steeds ruim gesorteerd envoornanöen DIJ K 5 5 v , „ nF„ i Verl.Jac.v Lennepstr.18 / Bloemstraat 37.

M. J. RADIUS, I \ LOGTENBEBG-'S }v" )Zt \ Bildei-dijkstraat 106. I ^ Laurierstraat 71

I KEIZERSGR.305,hoekWOLVEHSTfl. || Boek- en Papierhandel. [ , c«a« Peterstraat^. measrketr j

Oude Looijerstraat 54

% BiUiike Prijzen en Conditiën. \\ GEVESTIGD: (3433) | „ jder. \ "v l 150. Ie Leliedwarsstraat 10«.

B *MlVKe x VZK B > .... , nD 5 < pjeter Vlamingstraat 60. , 3e Wetenngdw.straat 17.

$ 98i \(an 01d6nb3rn6V6ldtstraat BBi 5 '/ie yan Swindenstraat66. Wel®™8" Noorderstraat 49.

— $ *n\/CDTCWTIF RIIRFAII 5 3e Parkstraat 155. schans" ( Spiegelstraat 43

f- Gegarandeerd. { Co„„„crem, j »to.«m«rlt. L,ng, K„ton5.ir.,. 7. , ' „t

fff1'SnSe^offarr | Druk- en Bindwerk. I Prima Melkfaood met een Kaartje_g_ct Il| Cacao-Poeder, j 0E brakke DE brakkejrond.

||l van ƒ1 - per % ko j =_ blbctbolttischb

"» ® Na gebruik zal men vol- ^ ^ ■

|sf|«gi metaalversieiing.

N Leidschestraat 105, Amsterdam. 5 Toorwerpen TMr huishoudelijk gebruik, Winkelgoederen in onobgelij-

I k» ^ - F.bri.k.p^iic^ .f^erkt of'«*•

t rrrTllwtl ma ■ II lïïlïM $ eloot-olvtischen weg door een Dekmetaal, hetzij Goud. ZUver. Nikke ,

ISvi BREEBAART, I| P Brons in alle kleuren, enz. in nieuwen staat herschapen.

Grootste en fijnste keuze g $ firoote verscheidenheid van bewerkte voorwerpen steeds ter bezichtiging.

Slijpen, folijsten, Schoonmaken en fteparatiën.

22. Damrak 22. | ? Maatschappij „DE BRAKKE GROND, Nes 53.

' AMSTBRDAM.

Xyp. JüE BRAKKE GB05D