is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 948, 02-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

OP

Crediet

Bedden, Dekens,

Xtikxi, Xaspeta,

TAPIJTEN, MATTEN.

MEUBELEN enz. enz.

BRIEVEN ONDER MOTTO „CREDIET", BUREAU KERKBODE. (8257)

VAN BALEFs KOFFIE

Stoombranderij. (2029)

MEIJLiHK & PIERON.

Groote voorraad Geslagen

FORNUIZEN,

met en zonder circulatie; dezen winter door eigen perso¬

neel vervaardigd.

PR'iRisen&racht S©3, b/d Westermarkt.

AüSERIK. ORGELS vanaf f 3, PIANQ's vanaf f 5,

per maand, vanaf de eenvoudigste , tot de Luxe stijlen en merken

Bespeelde Orgels en Piano's voor spotprijs.

SS. 9E ISOOIJ, 'Kerkstraat 86 b/d Leldscliestraat.

BW®** NIEUWENDIJK (KORTE)

y* * m. «.k

1KJ.G.VAN BALEN,

mg JB AMSTERDAM.

Telephoon 8483, Voortdurend beste HOFIIE'

YTasch

Binnen 8 dagen helder en ongehavend thuis. (8099) G. STOLK, Amstelveen.

MEIJLINK & PIERON.

Ontvangen een groote j

voorraad

RUILEN, VERHUREN, REPAREEREN, STEMMEN.

KffélP- EM MODELCURSUS.

In kort.ftn tild lp.p.rt. mp.n TVTn.n.t/nftm ATI PotrnnrfflalranflTi TTTiir*r>on

— .... * MTUi VWUUVVAVXIOXI, I VI l,i.y^lVXl[

en een Costuum voor zich maken, alsook Mantels en Reform, bij een ervaren Oostumière. Dnermirsus f in— Af q sn rv.t i»

aan deze Inrichting een Maandcursus voor Jonge Dames, die de school

nic irarlo + on VinKKnn ƒ Q tv w> TTT/\4-- i. l n 1 1 /Cirt r. .1 \

'cxiaiCn "cuucu, / w.— jj. in. vv otormg»iraai id, oovennuis.

Bureaux,

Boekenkasten,

Verschillende modellen steeds voorradig.

Salon-, Slaap- en Huiskamer-

meubelen, Stoelen,

enz, *

waaronder het JJzer sterke

graniet email. (8811)

Prinsengracht 363,

o/a westermarKt.

Hoofdagentschap Wijnhandel. Firma J. J. Comereil,

's-Gravenhage.

». TAKKEN,

Bloemgracht 88.

Uitstellende gerenomeerde WIJNEN en COBNAC tot de meest Goncureerende prijzen sok per tlesch verkrijgbaar.

Bij bestellingen voor feestelijke gelegenheden, worden ongeopende flesschen teruggenomen.

3p$- Flesschen worden niet in den prijs berekend en blijven dus eigendom der firma.

©SP" Prijscourant op aanvrage. D. TAKKEN, (4081) Bloemgracht 88.

HIJS' BruhibrooeS. HUS' Boombrood. HEUS' Melkbrood,

Bovenstaande broodsoorten welke Hoor hunne aangename smaak en voedzaamheid uitmunten, mogen in geen huisgezin ontbreken.

Vraag proef. (7191)

Kerkboeken en Bijbels.

€*rootste keuze. Laagste prijzen.

Gunstig Mende BIJBELS- en KERKBGEKEMAGAZIJN

J. J. KRIJNE, Korsjespoortsteeg b/d Singel 1.

OPGERICHT 1862. (86471 TELEPHOON 2431.

B2esti'ïj<linK- van bloedarmoede, bleekzucht. Malaria (binnenkoorts), algemeene zwakte en gebrek aan eetlust.

33o Ecïito óo

Kiuadrnppels van Dr. DE YP.!«! $

drageii buiten op de roode doos mijn naam en nevenstaand fabrieksmerk, worden alom verkocht a f 1.00 en ook tegen inzending van postwissel & f 1.15 franco toegezonden door de

Chemische Fahrieb ( van II. <ien HaasTc

BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ

T. SNEL H»

= BLOEMGRACHT 6 - AMSTERDAM. = Binderij, ❖ Advertentiebureau, Hs Stempelfabriek.

Kantoor-, School- en Teekeribelioeften.

»IAGAZI.*RS VAM S»AS»SEl»ABtT«lJTS.

MEIJLIHK & PIERON.

Groote voorraad Gegoten

FORNUIZEN,

mof «lüpnA vniTPrintfon

ï£3F~" Uitstekend fabrikaat. "35BJ

Ü'rsnsensi'iH'lil SöS, b/d Westermarkt.

BIJBELS.

OUDE TESTAMENTEN. NIEUWE TESTAMENTEN,

PSALMBOEKEN. &EZANGBUNDELS, enz. enz,

gebonden in: (8325)

LINNENBAND. LEDERBAND. LUXE-BAND. ROUWLAKEN enz. enz.

Ruimste keuze bij:

F. L. VAN DER BOM,

Rozengracht 48.

EHANGSEL-

PAPIER.

GROOTE SORTEERING. Sterk concurreerende prijzen,

H, J. VAN LENTE.

99 Jodenbreestraat 99.

(8645)

I 71IP lnndl>ouwer, Landsmeer, L. LI 11, levert franco Amsterdam,

1 kilo echte Roomboter. . . f 1.30 10 stuks melkversche Eieren » 0.48 Edammer Kaas per stuk. » 1.35 (8590)

MEIJLINK k PIERON.

Groote voorraat!

TÉ- 811 CÉIllttll,

Stoelen,

iBanken met tentenen tafels.

PrSnsonsi'acht 2GS,

o/a Westermarkt.

Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk verschenen voor het a.s. PAASCHFEEST:

DE MOOISTE NAAM

2e druk door WILH. RIEM VIS. Prijs 10 cent. KLEINE ESTHER

door IDA KELLER Prijs 12i/s cent. LAURA 3de druk

door BETSY. Prijs 20 cent.' »De C.atalogus van Zonilagsschool-uitgaven" voor het voorjaar 1905, vermeldende de voorwaarden waarop deze en vroeger verschenen boekjes geleverd worden, is overal gratis verkrijgbaar. (8695)

5 Zeer aanbevelendswaard is de

^ Bissch op w ij n

a f 0.45 per flesch. 5 Kan warm en koud gebruikt worden.

1 wed. W. c. buodinoh,

OUDESCHANS 44.

(2285)