is toegevoegd aan uw favorieten.

Bulletin, jrg 13, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crookewit W.Azn., W.; secretaris Utrechtsche provinciale commissie, te Amersfoort.

Cuypers, Jos. Th.; oud-lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Roermond. Derkinderen, Prof, A. J.; hoogleeraar-directeur Rijksacademie van B. K., te Amsterdam. Dumoulin, Mr. V.; commies Rijksbureau voor de monumentenzorg, te ’s-Gravenhage Duparc, Mr. M. I.; administrateur afd. K. en W., te ’s-Gravenhage. Ebeling, H. J. M.; beheerder stedelijk museum, te ’s-Hertogenbosch. Engelen, Jkvr. Cl.; beheerster oudheidkamer te Zutfen. Erven Dorens, A. van; directeur gemeentemuseum te Arnhem. Frederiks, J. A.; beheerder van het Rijksmuseum de Gevangenpoort, te s’-Gravenhage. Gallois, Mr. H.; commies dienst K. en W. der gemeente ’s-Gravenhage. Gelder, Dr. H. E. van; directeur afdeeling K. en W. der gemeente ’s-Gravenhage. Gelder, J. J. de; conservator Prentenkabinet te Leiden. Graaf, Mgr. J. J.; conservator Bisschoppelijk museum te Haarlem, te Overveen. Gratama, G. D.; directeur stedelijk museum te Haarlem. Gratama, Mr. S.; voorzitter der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te ’s-Gravenhage, Grol, H. G. van; conservator stedelijk museum te Vlissingen. Groot, Dr. C. Hofstede de ; oud-directeur Rijksprentenkabinet te Amsterdam, te ’s-Gravenhage, Haslinghuis, Dr. E. J.; onder-directeur Rijksbureau voor de monumentenzorg te ’s-Gravenhage. Heeswijk, H. van; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg te ’s-Gravenhage. Henkel, M. D.; conservator Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Hoefer, F. A.; directeur Overijselsch museum te Zwolle, te Hattem. Holwerda, Dr. J. H.; directeur Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Hooft, C. G. ’t; directeur museum Fodor te Amsterdam. Hoog Hz., G. de; onder-directeur Rijksbureau voor de monumentenzorg, te ’s-Gravenhagc. Hoogewerff, Dr. G. J.; secretaris Nederlandsch historisch instituut te Rome. Hudig, F. W.; onderdirecteur Nederlandsch museum te Amsterdam. Jonge, Jvr. Dr. C. H. de; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Utrecht. Juynboll, Dr. H. H.; directeur Rijks ethnographisch museum te Leiden. Kalf, Dr. J.; directeur Rijksbureau voor de monumentenzorg te ’s-Gravenhage. Kam, G. M.; beheerder museum-G. M. Kam te Nijmegen. Keilen Dz., J. Ph. van der; conservator Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Kerkwijk, A. O. van; directeur Koninklijk penningkabinet te ’s-Gravenhage. Keuller, L. A. J.; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Maastricht. Knuttel, Dr. G.; wetenschapp. assistent dienst K. en W. der gemeente ’s-Gravenhage. Krom, Dr. N. J.; hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, oud-chef van den oudheidkundigen dienst in Ned.-Indië. Ligtenberg, Prof. Dr. R. J.; hoogleeraar Rijksacademie van B. K„ te ’s-Gravenhage. Looy van der Leeuw, Mej. Dr. E. van der; assistente Nederlandsch museum te Amsterdam. Martens, Vv.; directeur museum Mesdag te ’s-Gravenhage. Martin, H.; oud-directeur Friesch museum, te Leeuwarden. Martin, Prof. Dr. W., directeur Mauritshuis te s-Gravenhage en buitengewoon hoogleeraar inde kunstgeschiedenis te Leiden, te ’s-Gravenhage. Mialaret, J. H. A.; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Maastricht. Mulder, A. I. M.; oud-rijksarchitect voor de monumenten, te ’s-Gravenhage. Muller Fzn., Dr. Mr. S.; directeur stedelijk museum te Utrecht. Mijnssen, Mr.J. A. G.Verspyck; oud-onder-directeur Koninklijk penningkabinet te ’s-Gravenhage. Neurdenburg, Mej. Dr. E.; lector inde kunstgeschiedenis, te Groningen. Notten, M. van; directeur Nederlandsch museum te Amsterdam. Odé, Prof. A. W. M.; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Delft. Ottema, N.; conservator Friesch museum, te Leeuwarden. Overvoorde, Mr. Dr. J. C.; directeur stedelijk museum te Leiden. Peelen, Mej. I. C. E.; directrice Rijksmuseum Lambert van Meerten, te ’s-Gravenhage. Pluym, W. A. E. van der; hoogleeraar Rijksacademie van B. K. te Amsterdam. Posthumus Meyjes, C. B.; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Huis ter Heide. Riele Gzn., W. Te; lid der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, te Utrecht.

3