is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bosje, K., Hoofd Landbouwschool, Oldeberkoop. Bosma, Ir. 8., adj. Rijkstuinbouwconsulent, Goes, 's Heer Hendrikkinderendij k. Bosma, Ir. K., Bennekom, Bovenweg 228. Bosma, Ir. IV. A., Medemblik, Zniderdijkweg. Bottema, Ir. A. R., Assen, Stichting „Licht en Kracht". Boudewijn, C., Landbk. Staatsmijnen, Geleen-Lntterade, Rijksweg Noord 96. Braai, M. H., Nieuw en St. Joosland, „de Zonnehoek”. Brand, F. A., Bunnik. Brander, Is. D., Landbouwer, Directeur Kaasfabriek, Hoogkarspel (N.H.). | Brants, C. L. M., Ondern. ..Lodaja”, nabij Bandoeng (Java). Breen, Dr. A. G., den Haag, Stadhoudersplein 89. Bremer, Dr. G.. Pasoeroean (Java), p/a Proefstation voor de Java-Suikerindustrie. Briel, A. P. van den, de Meern, bij Utrecht, Rijksstraatweg 89. Broek, M. van den, Directeur R.K. Landb. w. school, Boxtel. Broekenia, Prof. Ir. C., Hoogleeraar L. H., Wageningen, Eng-1 ‘ o O o laan 2. Brouwer, Dr. E.. Dir. Physiologische afd. v.h. Rijkslandbouw Proefstation, Hoorn. § Bruce, J. D., Adm. V.O. Bah Djamhi, Pematang Siantar, S.O.K. Bruin, P., Scheikundige Rijkslandb.proefstation Groningen, Mr, P. J. Troelstralaan 33. Bruyn, Dr. B. R. de, Directeur Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek, Wageningen, Hinkeloordscheweg 9. Bruyn, Mejuffr. H. L. G. de, Plantkundige Lab. voor Myco- logie en Aard. ond„ Wageningen, Hinkeloordscheweg 5. Burdet, Ir. IV., Rentmeester Gooireservaat, Laren (N.-H.), Willem 111 laan 10. Bueren, Ir. J. van, Rijsoord, Straatweg G 133. Burg, Prof. Ir. B. van der, Hoogleeraar L. H., Wageningen, Rijksstraatweg 518. Bijl, Lr. J. G., Hoofddorp, Polderhuis. § Bijleveld, Ir. R.. Samarinda, Borneo. , kallenfels. J. F... Dolok llir, P.K. Serbalawan, S.O.K. S Campo, Dr. E. J. a, P.K. Soengei Bedjangkar, Oliepalmond. Tindjoan. Cancrinus, S., Dwingeloo. C hr. L. Landb. school, Axel, Hoofd K. Booy. Vhr. L. Landbouwschool, Hoogeveen. Vitters, Jhr. Mr. S. van, Brummen. Engelenburg. Clartc. R., Ingenieur Agronome, Dir. N.V. Ver. Kali Maatschappij, Amsterdam C., Heerengracht 342. Clason. É. IV.. Insulindestraat 3, Kediri. Clevennga, Ir. O. /., Rijkslandbouwconsulent, Zutfen, Nieuwstad 93. Colien, Prof. Mr. J. 8., Groningen, Jozef Israëlsstraat 28. VoUot d’Escury, J. W. A. G. Baron, Crépy en Laonnois, Aisne. France. § C oolhaas, Dr. Ir. V., Proefstation West- en Oost-Java, Klaten Java.

3