is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen. Dep. van economische Zaken. Directie van de landbouw. ’s-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. 43(8)A. Rijkslandbouwproefstation te Groningen. P. G. Meijers: Een onderzoek naar factoren, die van invloed zijn bij het optreden van de oogvlekkenziekte van de tarwe (1935). 41 blz. ƒ 0.40. Voigtlander, B. Kein Unkraut mehr ! (Zie bl. 155). Wiant, J. S. Investigations of the market diseases of cantaloupes and honey dew and honey ball melons. U.S. Dept. of Agri. technical buil. no. 573. Wash. D. S. Gov’t Pr. Off. 1937. 47p. $ —.15. 12. Meteorologie, Phaenologie en Oecologie. Grunow, J. ing. Dr. Wetter und Klima. Ihr Wirken u. ihre Beziehgn zur lebenden Welt. Berlin (Charlottenburg 2, Berliner Str. 42—43) ; Volksverband d. Bücherfreunde, Wegweiser-Verl. 1937. 3195. R.M. 4.80. 13. Zoölogie, Botanie, Biologie. Madaus, G. Dr. Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Abt. 1.1. Heilpflanzen. Mit 76 farb. Kunstdrucktaf. u. 1114 Abb. Bd I—31—3 S. 903—1884; 1885— 2874; 144 S. Einzelne Bde d. Abt. nicht lieferbar Leipzig, G. Thieme 1938, 902 S., R.M. 92.—, Hldr 98.—. Muller, F. Dr. Das grosze illustrierte Krauterbuch. Prakt. Handb. d. Pflanzenkunde unter bes. Berucks d. Verwendg. v. Pflanzen als Heilmittel. 10. umgearb. u. verb. Aufl. Ulm: Ebner 1937, 952 S. mit Abb. Lw, 18.75. 14. Diversen. Breti, W. Pictorial poultry keeping and gardening. London,. Pearson 1937. 7s. 6d. Bruns, H. Zeitgemasze Wildfütterung. Prakt. Anleitg. f. d. zeitgemasze Umstellg d. Winterfütterg v. Rotwild, Damwild, Rehwild, Schwarzwild, Hasen, Fasanen, Rebhühnern u. Enten. Berlin, Parey 1938. 325. R.M. 1.20. Caesar-Weigel, H. Das Tagewerk der Landfrau. Berlin, Reichsnahrstand Verlagsg. 1937, 4165. Hlw. 4.50. Farmers’ handboek. Roy, London House, Finsbury Sq., London, E.C. 2, Jahrbuch der Moorknnde Bericht über d. Fortschritte auf allen Gebieten d. Moorkultur u. Torfverwertg. hrsg. v. Prof. Dr. B. I'acke u. Prof. Dr. Fr. Brüne. Jg. 24. 1936. Hannover, Schaper 1937, 211 S. R.M. 14.—.. Landbouwalmanak. Dr. Staring’s Nederlandsche, voor 1938. 91e dr. Onder redactie van H. G. A. Leignes Bakhoven, N. H. Blink, Ë. J. Lankwarden, en J. A. van Riek Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 319 blz. ƒ 1.00. Schoenichen, W. Prof. Dr. Jagd und Naturschutz. Neudamm u. Berlin; Neumann 1937. 30S. R.M. —.30. Vogt, IV. Thirst on the land; a plea for water conservation for the benefit of man and wild life. New York, Nat’l Ass’n of Audubon Societies 1775 B’way, 1937, 32 p. ■* » Openbaar gemaakte Octrooiaanvragen betrekking hebbende op „Land- en tuinbouw en zuivel”. No. 79777 Ned. kl. 45a. Firma Rud. Sack, te Leipzig. Ploeg voor het ploegen in twee lagen, met strijkblad en schaar en een deze deelen verbindend halsstuk. No. 80761 Ned. kl. 45b. N.V. Handelmaatschappij v/h Roemeling Evers A Co., te Winschoten. Verstuifinrichting voor een strooimachine, bestaande uit onder de strooisleuf aan te brengen roteerbare cylindrische trommels, 'velke van langsribbels zijn voorzien of met langsdraden of gaas zijn bespannen. No. 80549 Ned. kl. 45c. H. Lanz A.G., te Mannheim. Aardappelrooiuiachine met een schaar en een werprad, aangebracht aan een, vaneen ophef- en grendelinrichting voorzien, zwenkbaar deel der machine. S Ned. kl. 45c. F. W. Wilson en W. R. Worthington, beiden te kmj*’ Britsch-Indië. Toestel voor het afsnijden en. verzamelen van de bladeren van theestruiken.

163