is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 612, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augustus Groningen 18.2 17.4 70 83 de Bilt 18.9 18.1 65 82 167 igz Vlissingen 18.6 17-8 54 73 Maastricht 19.1 19.0 45 70 September Groningen 14.4 14.5 5& 62 De Bilt 14.7 15.0 89 63 131 151 Vlissingen 15.3 15.5 68 60 Maastricht 15.6 15.9 66 58 October Groningen 12.0 9.8 17 67 de Bilt 11.6 10.4 16 71 96 99 Vlissingen 12.5 11.4 23 76 Maastricht 12.8 11.0 10 66 Gunstige cijfers zijn cursief gedrukt. Bijgaande tabel geeft eenige weergegevens over het maisseizoen 1937. Het begin van dat jaar was bijzonder slecht; de eerste vier maanden waren zeer nat (350 mm regen tegen 190 mm normaal) en de grond was zeer onbekwaam. De meeste gronden waren tegen Mei nog te nat en te koud om er mais op te zaaien. Vooral de perceelen, welke in het voorjaar niet geploegd konden worden en die sterk ineengeslempt waren, leverden moeilijkheden op. Ook in Mei viel er meer regen dan normaal en het laat zich hooren, dat dit alles er toe heeft medegewerkt, dat de opkomst in vele gevallen slecht is geweest. Slecht zaaizaad, een slechte structuur en te nat. land hebben gemaakt, dat vele perceelen met een hollen stand begonnen zijn, een fout die meest niet geheel te herstellen is, al heeft de stoeling dikwijls een invloed ten goede. De eerste groei verliep na de wat trage opkomst vrij normaal en tegen het einde van Mei, toen n zeer warme periode inviel, die omtrent 15 dagen duurde, kon men een bijzonder snellen en krachtigen groei waarnemen. Het is opmerkelijk dat er in het voorjaar nauwelijks van nachtvorst sprake is geweest, mede een zeer gunstige factor voor de mais. Zelfs inde boschrijke en zeer nachtvorstrijke Utrechtsche zandstreken kwam maar onbeteekende beschadiging door nachtvorst voor. De Juni-maand was vrijwel normaal. In Juli, waarin de temperatuur zeer dict bij het gemiddelde lag, was het in Midden- en Zuid-Nederland zeer droog, terwijl aldaar ook in Augustus minder neerslag viel dan het gemiddelde aangeeft. Er kwamen dan ook perceelen mais op hooge en weinig vochthoudende gronden voor, die sterk aan droogte leden, bijv. in Noord-Limburg, Montferland. De bladeren rollen dan binnenwaarts om de nerf op; bij langdurige droogte verdort het gewas. September kwam in temperatuur zoowel als in regenval zeer sterk met het gemiddelde overeen, zoodat de rijping van de vroege rassen zeer goed verliep. In Zuid-Nederland werden vroege rassen als Pfarrkirchner, Chiemgauer, enz. reeds half September rijp, in Groningen tegen begin October. De October-maand was warmer dan normaal en bovendien zeer droog. De oogst van de vroege rassen verliep daardoor bijzonder gelukkig en de middel vroege rassen zooals North-Western konden in Groningen omtrent half October geoogst worden. De kolven kwamen zeer droog inde bewaarplaatsen, het vochtgehalte van de korrel der vroege rassen, bewaard ineen goede

457