is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het virus uit Zeeuwsche Blauwe dus de oorzaak. Duidelijk ziet men hier de stippelstreepverschijnselen zoowel aan de boven- als aan de onderzijde van de nerven, evenals dit het geval is bij de primair zieke Souvenir. U ziet hier ook, dat de bladeren van deze planten meer rechtop blijven staan en geen gebogenheid of welving vertoonen. Van mozaieksymptomen is niet veel te bemerken. Fig. i 5 geeft eendoor het Y-virus veroorzaakte secundair zieke Souvenir weer. Nu moet U weten, dat de primair zieke Souvenir een hevige, langgerekte nerfnecrose vertoont; bij deze secundair zieke planten ziet men daar niets meer van. Slechts de onderzijde van de nerven vertoont iets lichtbruine, fijne necrose. In tegenstelling met de gewone stippelstreepziekte (zie fig. 14) valt hier echter de bontheid, het opgebolde weefsel tusschen de nerven op (waardoor een diepnervigheid ontstaat), en vooral het gebogene, het welvende van de bladeren. Dit welvende van de bladeren is over het algemeen zeer karakteristiek voor de door het Y-virus aangetaste aardappelplanten. Thans wil ik in het kort een overzicht geven van de ziektebeelden, welke het Y-virus inde verschillende onderzochte variëteiten geeft. Want zooals het stippelstreepvirus uit Zeeuwsche Blauwe het vermogen heeft al naar de aardappelvariëteit latent te blijven, zwakke tot hevige mozaieksymptomen, en meer of minder hevige necrotische verschijnselen te verwekken, heeft het Y-virus dit ook. Voor een gemakkelijk overzicht heb ik de verschillende groepen in tabelvorm naast elkaar gezet. Zie tabel I.

1077