is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 5, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVEETENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, wordt uitgegeven: HANDBOEK VOOR DEN BLOEMENTUIN, door H. WITTE. 2e herziene druk, ing, ƒ2.90, geb. / 3.25. TUINBOEKJE voor lEDEREEN, OF BEKNOPTE AANWIJZING WAT ER elke Maand inden Moes- en Bloemtuin, Boomgaard, Oranjerie, Bloemkas en Kamertuin te verrigten valt. door R. C. AFFOURTIT Jzn., Bloemist ie Utrecht. VIJFDE DRUK. 1875. Prijs, f 0.80.

Heeren Ijzerhandelaars! HOOIVORKEN, lIESWiM prima qualiteit, echt Amerikaansch staal, zijn in voorraad en en gros verkrijgbaar bij L. A. L. KORTMAN & 0., Bergweg, Rotterdam.

Chili Salpeter, directe Importatie. Te bekomen bij Schmitz & Fassbender, ROTTERDAM. BASCULES bij BECKER & BUDDINGH, A rv INI H r. TVT

i j-u xvx. van rittscho^^ ROTTERDAM. r ®E..GARf:^®.®E;E:9E CHEMISCHE MESTSTOFFEN, onder Cantrate van het Rijksproef.'station te Wageningen en met kosteloos onderzoek. De Prijzen per 1000 kilogram bij leveringen van minstens 5000 kilogram v. a. b. te Rotterdam, zijn als volgt; ërdm Superphosphaat 20 pCt. oploslb. Pliosphorz ƒ 103 50 lB n // „ _ // 83 °r I I Pd Stiistof! I 12405 Chili-Salpeter J \ \ ' 7°'7o Zwavelz. Ammonia 22 , „ * 315 _ Bij partijen onder 5000 kilogram / 5. per 1000 kilogram verhoogingi WEDERVERKOOPERS GENIETEN RABAT. v r SetT,^aan^blad kost per jaarg. ƒ 1.60, franco p.p. f 1.80. Voor Landb.-Mijen., die voor alle Leden inteekenen, slechts / 0.36, fr.p.p. f 0.54. Gedeponeerd. Uitgegeven Wj W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.